Avviser hijab-anke

Høgsterett avviser Merete Hodne sin anke i hijab-saka. Det stadfestar statsadvokat Asbjørn Eritsland til Stavanger Aftenblad. I lagmannsretten blei Hodne dømt til å betala 7000 kroner i bot for å ha nekta ei hijab-kledd kvinne tilgjenge til frisøren sin på Bryne.