Avvikler dyrehold for andre gang

Mattilsynet avvikler i dag dyreholdet til en bonde i Sola for andre gang.

Bonden har fått aktivitetsforbud mot å fortsette som bonde, men har oversett forbudet. Han har fortsatt driften av gården med rundt 125 storfe.

Noen av dyrene må avlives fordi det ifølge Mattilsynet ikke er forsvarlig å frakte dem vekk fra gården.

Politiet er til stede under aksjonen.

Mattilsynet opplyser at bonden har fått aktivitetsforbud fordi han gjentatte ganger og over flere år har stelt for dårlig med sine dyr. Aktivitetsforbudet er bekreftet i rettsaparatet.

Solabonde
Foto: Ole Andreas Bø / NRK