Avdekket svart arbeid

A-krim-gruppa med politiet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet har hatt kontroller av spisesteder i Hå og på Sola i kveld. Det ble avdekket svart arbeid på to steder, og et sted ble stengt på grunn av dårlig hygiene.