Hopp til innhold

Avdekker flere brudd

Mattilsynet gjennomførte 2786 tilsyn med dyrehold fra 1. september til 31. desember i fjor. I 40 prosent av tilfellene fant inspektørene brudd på regelverket. I Rogaland pågår det for tiden en egen tilsynskampanje med slaktegriser, og funnene der er et vesentlig bidrag til det høye antallet brudd på regelverket.