Hopp til innhold

Ny asylavtale uten betydning for Neda

Den nye borgerlige avtalen om asyl- og flytkningepolitikken får ingen betydning for Neda-saken så lenge hun er ute av landet. Advokat mener at Neda ble sendt ut på ugyldig grunnlag.

Neda Ibrahim

Tolv år gamle Neda Ibrahim ble tvangssendt til hjemlandet Jordan i juni i fjor. En ny borgerlig asylavtale endrer ikke på vedtaket.

Foto: Tine Poppe

– Den nye avtalen gjelder jo barn som fortsatt befinner seg i landet, og det gjør jo ikke familien til Neda, sier familiens advokat Arild Humlen.

I februar gikk regjeringen, Venstre og KrF inn for en omfattende asylavtale hvor asylbarna blir betegnet som vinnere. Forhandlingene skulle etter planen vært ferdige før jul. I avtalen heter det blant annet at barnas beste skal vektlegges mer når mindreårige asylsøkere vurderes.

Avtalen krever også at foreldrene oppgir rett identitet. Det punktet har gjort at blant annet Antirasistisk senter har kritisert avtalen for å være det strengeste og minst rettferdige barneamnestiet noen gang.

Inn med falsk identitet

Arild Humlen og Carl Konow Rieber-Mohn

Advokat Arild Humlen mener vedtaket fra UNE strider med både menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen.

Foto: Øyvind Bye Skille

I desember fikk tolv år gamle Neda Ibrahim og familien nok en gang avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Familien Ibrahim ble sendt til Jordan i juni, etter å ha bodd ti år Sandnes. Da familien kom til Norge i 2003 oppgav de falsk identitet, og samtlige søknader på oppholdstillatelse har siden fått avslag.

Senest i november fattet Utlendingsnemnda (UNE) vedtak i saken, etter at Oslo tingrett opphevet det forrige vedtaket fra nemnda. Nok en gang ble utfallet negativt for familien Ibrahim.

– Vi mener at vedtaket er i strid med menneskerettighetskonvensjonens artikkel åtte fordi man ikke hadde hjemmel til å få til en uttransportering fordi det vedtaket som la grunnlag for dette ble kjent ugyldig, sier Humlen.

Strider mot barnekonvensjonen

Han mener også at vedtaket strider mot barnekonvensjonen.

– Det nye vedtaket er ikke noe bedre enn det gamle. Det faller i de samme vurderingene som regjeringen gjorde ved det forrige vedtaket, sier advokaten.

Humlen står fast på at uttransporteringen av Neda og hennes familie var ugyldig, og håper nå på en avklaring før sommeren.

Flere nyheter fra Rogaland