Asfaltarbeidere utsatt i trafikken

Hittil i år har Statens vegvesen i Rogaland registrert 60 til 70 hendelser som utgjorde en risiko for asfaltarbeiderne. Bilistene tar ikke nok hensyn, mener de.

Asfaltarbeid

Daglig opplever asfaltarbeidere at bilister ikke følger skilting og instruksjoner. Det hender også at bilister kjører forbi ledebilen.

Foto: Anders Fehn

– Vi asfalterer jo noen kilometer av gangen. Da kan bilistene kjøre ganske langt før de ser arbeidere og biler som jobber. Hastigheten har gjerne gått opp, og de passerer i en fart vi mener er for høy, sier Bjørn Andersen, byggeleder, asfaltkontrakter Rogaland, Statens vegvesen.

Under arbeid med å legge asfalt, som her på Sviland i Sandnes, er det mye som kan gå galt. Daglig opplever asfaltarbeidere at bilister ikke følger skilting og instruksjoner, noe som skaper store utfordringer når arbeidet pågår midt i veibanen.

– I verste fall kan det ende med påkjørsler. Det er en stor risiko for at slike ting kan skje.

Bjørn Andersen

Bjørn Andersen, byggeleder i Statens vegvesen, mener at selv om sikkerheten har blitt bedre er det fortsatt store risikoer knyttet til asfalteringsarbeidet. Bare i år er det meldt om flere titalls hendelser i Rogaland.

Foto: Anders Fehn

Kjører forbi ledebilen

Selv om det er et krav at det skal brukes trafikkdirigenter i områder hvor det asfalteres, fjerner ikke dette alle farer. Det er særlig i områder med mye trafikk at arbeiderne er utsatt. Der kan nemlig ikke veien stenges mens arbeidet pågår.

– I dette området har vi valgt å bruke en ledebil for å begrense farten til bilistene gjennom arbeidsområdet. Det arbeiderne sier, er at de føler seg sikrere når vi bruker ledebil, sier Andersen.

Nestenulykkene og problemene oppstår som regel de gangene det ikke brukes ledebil.

– Har vi ikke ledebil og trafikken slippes gjennom kontinuerlig, vil farten øke. Men vi har også opplevd at bilister har kjørt forbi ledebilen, sier Andersen.

60 til 70 hendelser

Alle hendelsene som skjer i forbindelse med asfalteringsarbeidet registreres og meldes inn til Statens vegvesen. Så langt i år er det registrert flere titalls hendelser bare i Rogaland.

– Det er snakk om en 60–70 hendelser som i hovedsak gjelder høy fart, forbikjøring av ledebil og bilister som ikke respekterer skiltingen som er satt opp.

Mer fokus på sikkerhet

Svein Gunnar Haugland har jobbet med vei i 35 år. Han mener sikkerheten er bedre nå enn før.

Svein Gunnar Haugland

Svein Gunnar Haugland har jobbet som asfaltør i 35 år. Han mener sikkerheten for arbeiderne har blitt langt bedre.

Foto: Anders Fehn

– Det har bedret seg veldig. Jeg husker tilbake på 1980-tallet, da suste bilene forbi oss i veldig stor hastighet. Nå er det lagt veldig vekt på sikkerhet, og vi har mange dirigenter og ledebiler, sier Haugland.

Likevel kjenner han igjen situasjonen Andersen beskriver, med bilister som ikke holder farten eller følger de instruksene som gis.

– Selv har jeg vært veldig heldig. Men såkalte nestenulykker opplever vi, og plutselig en dag kan ting skje, sier Haugland.