Hopp til innhold

Andre rigger kan ha samme feil som ulykkesriggen

Petroleumstilsynet kan ikke garantere at det ikke skjer lignende hendelser som dødsulykka i Nordsjøen i romjulen. Nå oppfordres bransjen til å kontrollere riggene på norsk sokkel.

COSL Innovator

COSL Innovator på vei inn til Ågotnes 31. desember 2015.

Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Statoil leide riggen COSL Innovator, der ulykka skjedde 30. desember 2015. Petroleumstilsynet har gjennomført en grundig gransking av hendelsen, og peker på to regelbrudd i sin rapport.

– Vi tar med oss de læringspunkter som kommer fram i rapporten, sier informasjonssjef i Statoil, Ola Andreas Skauby.

Ola Anders Skauby

– Det er viktig at både Statoil og resten av bransjen lærer av det som skjedde på denne riggen, sier infosjef i Statoil, Ola Andreas Skauby.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå skal Statoil også gjøre en egen gjennomgang av sine rutiner med å ta rigger inn til norsk sokkel.

– Vi kontrollerer våre rigger kontinuerlig med tanke på sikker bruk og sikker drift. Riggene som opererer for Statoil på norsk sokkel, er trygge, sier Skauby.

Ber operatører sjekke sine rigger

Petroleumstilsynet har ikke oversikt over hvor mange rigger i Nordsjøen som kan ha lignende feil som COSL Innovator, og kan ikke garantere at lignende ulykker ikke skjer igjen.

– Det er risiko for nye ulykker, men nå er det viktig å redusere sjansene for det. Vi må bruke lærdom fra denne og andre ulykker, for å hindre nye, sier direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold.

Anne Myhrvold

Anne Myhrvold er direktør i Petroleumstilsynet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det var mange aktører i oljebransjen som i dag møtte opp da Petroleumstilsynet la fram sin granskingsrapport.

– Det er forhold som vi ønsker at hele næringen må ta tak i. Spesielt må rederne ta innover seg «air-gap» og bølgelaster. Operatører må sjekke at dette er ivaretatt på sine rigger, sier Myhrvold.

COSL, som eier ulykkesriggen, er nå pålagt å rydde opp i feilene som ble funnet på riggen. Statoil er operatør, og har ansvar for å følge opp riggene de tar inn.

– Resten av bransjen må jobbe med lærdommen fra denne hendelsen, spesielt knyttet til bølgelaster. Sammen må vi finne ut om det er standarder som må oppdateres, sier Myhrvold.

COSL Pioneer

COSL Pioneer har samme design som ulykkesriggen, og er fortsatt i drift på sokkelen.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil

Stopper enkelte rigger i dårlig vær

Søsterriggen, COSL Promoter, er fortsatt i drift, men Statoil forsikrer at sikkerheten er ivaretatt på denne riggen.

– Ja. Det er lagt noen føre-var-tiltak for å operere på denne nå framover. I visse værsituasjoner vil vi sette i gang disse tiltakene. På denne måten skal vi sikre at en tilsvarende hendelse ikke skjer igjen, sier Skauby.

Statoil avventer nå de testene som COSL nå er pålagt å gjennomføre.

– Etterpå skal vi konkludere med hvordan den riggen skal operere videre, sier han.

I mars blir det klart at Statoil ikke lenger ønsker å leie riggen COSL Innovator på Troll-feltet, uten å utdype hvorfor. Fagforeningen Safe raste over beslutningen, og mener Statoil har hatt tradisjon for terminering av kontrakter med selskaper som har hatt ulykker, noe oljeselskapet avviser.