NRK Meny
Normal

Alvorlig skattesvikt for Haugesund kommune

I januar var skatteinntektene til Haugesund kommune ti millioner kroner lavere enn budsjettert. Det kan bety at den hardt prøvede kommunen må spare inn 35 millioner kroner.

Haugesund rådhus

Haugesund kommune må trolig kutte 35 nye millioner kroner i årets budsjett.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Haugesund kommune hadde i januar budsjettert med en skatteinngang på 127 millioner kroner, men fikk bare 117.

I formannskapsmøtet i forrige uke ba Høyres gruppeleder Jarle Utne Reitan om at bystyret i sitt neste møte må bli orientert om situasjonen.

– Skattesvikten er ikke kjekk, men heller ikke uventet. Vi så at dette kunne skje under budsjettprosessen i høst, og har allerede bedt rådmannen finne innsparinger på 35 millioner kroner på årets budsjett, sier Utne Reitan.

Alvorlig situasjon

Rådmannen er nå i gang med å utrede ulike innsparingstiltak.

– Situasjonen er alvorlig. Men det er for tidlig å gi en prognose på hvor stor skattesvikten blir på årsbasis, og det er heller ikke klart hvor innsparingene kommer, sier økonomisjef Jo Inge Hagland.

Jarle Utne Reitan

Jarle Utne Reitan (H) vil skjerme skole og eldreomsorg.

Foto: Thomas Halleland

Jarle Utne Reitan sier han vil prøve å beskytte det han kaller kjerneoppgavene til kommunen.

-– Vi ønsker å skjerme eldreomsorg, skoler og de andre store, viktige oppgavene til kommunen, men først må rådmannen komme med sine forslag, sier Utne Reitan.

Vil ut av ROBEK-lista

Haugesund kommune har siden 2007 vært inne på den såkalte ROBEK-lista (et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse), og ble i fjor høst satt under fire nye år med statlig overvåkning, En svikt i skatteinntektene på ti millioner kroner i januar gjør ikke situasjonen enklere, men Utne Reitan er likevel optimistisk.

– Vi må følge økonomiplanen og utbetale de pengene vi har satt av til å dekke tidligere års underskudd, sier Utne Reitan.