Hopp til innhold

Lunde-dommen blir anket

Johannes Lunde og Morten Berg anker dommen i Lunde-saken. Påtalemyndigheten er godt fornøyd med dommen.

Forsvarer Bjørn Kvernberg og Johannes Lunde

Johannes Lunde og hans forsvarer Bjørn Kvernberg anker dommen på fem års fengsel.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Straffeutmålingen er noe lavere enn det vår påstand lød på, men alt i alt er vi godt fornøyd med å ha vunnet fram med det alt vesentlige av vår tiltale.

Aktor Hulda Karlsdottir er fornøyd med utfallet av Lunde saken.

Mot slutten av rettssaken som pågikk i vel tre uker i Stavanger tingrett la hun ned påstand om sju års fengsel for Johannes Lunde.

Onsdag ble Lunde dømt til fem års fengsel . Han ble frifunnet på to punkter i den svært omfattende tiltalen for økonomisk utroskap, underslag og kreditorsvik.

Aktor skal vurdere anke

Lunde ble frifunnet for økonomisk utroskap i forbindelse med påstått tapping av eiendomsselskapet måsen for 25 millioner kroner og en mindre post som gjaldt underslag mot Det Stavangerske Kaffeselskap.

Lunde hilser på aktor Hulda Olsen Karlsdottir

Aktor Hulda Karlsdottir er fornøyd med utfallet av Lunde saken. Her hilser hun på Johannes Lunde under rettssaken i september.

Foto: Gunnar Morsund

Til sammen er Stavanger-gründeren dømt for økonomisk kriminalitet på 180 millioner kroner. Lunde sin høyre hånd Morten Berg ble dømt til fire års fengsel og en kvinnelig regnskapsmedarbeider fikk fengsel i seks måneder, fire av disse månedene ble gjort betinget av Stavanger tingrett.

– Vi må selvsagt lese dommen grundig og se på de få påstandene som han er frikjent for, og straffeutmålingen, om det gir grunn til å anke, sier Karlsdottir til NRK.

Lunde og Berg anker dommen

De tiltaltes advokater, Bjørn Kvernberg som representerer Johannes Lunde og Arild Dommersnes som representerer Morten Berg ønsker ikke å kommentere dommen fra Stavanger tingrett.

Begge advokatene slår imidlertid fast overfor NRK at dommen vil bli anket.

Advokat Atle Helliesen representer den kvinnelige regnskapsmedarbeideren. Han sier at han og klienten ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

Klienten hans er mellomfornøyd med dommen. Hun synes imidlertid det er tungt å være idømt erstatningsnsvar for 2,6 millioner kroner.

– Det er tungt for henne alene å skulle bære erstatningsansvaret på 2,6 millioner kroner. I realteten må hun bære det alene fordi Lunde er slått konkurs, sier Helljesen.