– Han var «sjefen», det var han som bestemte

Stavanger tingrett har dømt Johannes Lunde til fengsel i fem år for økonomisk kriminalitet for 180 millioner kroner.

Johannes Lunde

Stavanger-gründeren Johannes Lunde risikerer sju års fengsel for økonomisk utroskap og underslag.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Onsdag formiddag falt dommen i saken mot Johannes Lunde og hans to medtiltalte.

Johannes Lunde ble dømt til fengsel i fem år, hans medtiltalte Morten Berg fikk fire års fengselsstraff og en kvinnelig regnskapsmedarbeider fikk seks måneders fengselsstraff, 120 dagerav dommen hennes er gjort betinget.

Les også: Lunde-dommen blir anket

Stavanger tingrett har og for et tidsrom av fem år fradømt Johannes Lunde og Morten Berg retten til på drive selvstendig næringsvirksomhet.

Lunde må og betale til sammen vel 2,6 millioner kroner i erstatninger. 1,9 millioner kroner av dette er i såkalt solidaransvar med den kvinnelige regnskapsmedarbeideren.

Økokrim slo til for to år siden

Gründeren fra Stavanger ble 12. desember tiltalt for grovt økonomisk utroskap og underslag av til sammen nærmere 140 millioner kroner. Økokrim slo til mot Lunde 11. september 2011 etter mistanke om ulovligheter etter et konkursras i Lunde-imperiet.

Johannes Lundes forretningsvirksomhet var i hovedsak konsentrert i Stavanger-distriktet, men han hadde også interesser i nabofylkene. Blant annet var han involvert i det konkursrammede hotellet på Båly i Lindesnes kommune.

De 140 millioner kronene tiltalen omfatter fordeler seg slik:

Lunde skal ha tappet selskapet Vendere Eiendom for 77 millioner kroner og to andre eiendomsselskaper for vel 53 millioner kroner. Sammen med en kvinnelig regnskapsmedarbeider er Lunde og tiltalt for underslag av 9,4 millioner fra tre selskaper der han var deleier.

Lunde hilser på aktor Hulda Olsen Karlsdottir

Johannes Lunde hilser på aktor Hulda Olsen Karlsdottir under behandlingen av saken i Stavanger tingrett.

Foto: Gunnar Morsund

Dømt for økonomisk kriminalitet for 180 millioner kroner

I dommen er Johannes Lunde frifunnet for tiltalens punkt om tappingen av det ene eiendomsselskapet, Måsen eiendom. Dette punktet dreier seg om 25 millioner kroner.

Det som ifølge Stavanger tingrett står igjen i dommen er økonomiske utroskapsforhold for til sammen 105,5 millioner kroner. underslagsforhold for 4 millioner kroner og kreditorsvik på 73,3 millioner kroner.

Han er samlet dømt for økonomisk kriminalitet for 180 millioner kroner.

– Et fast forbrytersk forsett

Les også: – Gjemte millioner ved å føre feil i regnskapet

Les også: Erklærte seg ikke skyldig

I dommen heter det at Johannes Lunde sine straffbare handlinger strekker seg over nesten ett år, fra november 2009 til august 2010.

– Lunde har gjennom hele perioden ved en rekke anledninger foretatt straffbare forhold. Etter rettens mening må han kunne sies å ha utvist et fast forbrytersk forsett, heter det i dommen.

Stavanger tingrett uttaler at retten ser mest alvorlig på tappingen av eiendomsselskapet Vendere for 77 millioner kroner.

For å berike «egne» selskaper har Lunde på en grov måte misbrukt den tilliten han ble vist som daglig leder, mener retten

– Han var «sjefen»

Stavanger tingrett mener at Johannes Lunde fremstår som den sentrale personen i straffesaken.

– Han var «sjefen», det var han som bestemte, og det var i all hovedsak hans selskaper som ble tilgodesett ved de straffbare forhold, heter det i dommen.

Retten slår fast at Johannes Lunde ikke har avgitt noen tilståelse og at han derfor heller ikke får noen tilståelsesrabatt.

– Retten kan i liten grad se formildende momenter ved Lundes Adferd, står det i dommen.

Påstand om sju års fengsel

Til sammen var 62 selskaper under konkursbehandling i Lunde-konsernet på samme tid, 59 av disse var i Norge. Det var i kjølvannet av dette konkursraset at det kom flere anmeldelser fra private og næringsdrivende inn til Rogaland politidistrikt.

Mot slutten av rettssaken som pågikk i vel tre uker i Stavanger tingrett la aktor Hulda Karlsdottir ned påstand om sju års fengsel for Johannes Lunde.

Skyldte på finanskrisen og andre ledere

I retten avviste Johannes Lunde at han og medtiltalte hadde forsøkt å skjule overføringer av penger.

Les også: Lunde skylder på finanskrisen og andre ledere

Les også: – Alle fakta vil komme fram

– Finanskrisen i 2008 var en medvirkende årsak til at det gikk galt. En annen årsak er også at jeg og Morten Berg ble villedet av ledere i noen av våre selskaper. To personer kan ikke lede alle disse selskapene. Her er det andre som har et stort ansvar, sa Lunde i retten.

Forsvarer Bjørn Kvernberg og Johannes Lunde

Johannes Lunde i retten sammen med sin forsvarer Bjørn Kvernberg.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Han avviste og at han hadde gjort noe av det han var tiltalt for i «vinnende hensikt».

Norgeshistoriens største konkurs

Sammenbruddet i Lunde-konsernet er kalt norgeshistoriens største konkurs.

tillegg til Lundes sju år, la aktor ned påstand om 6,5 år fengsel for en av direktørene i Lunde-konsernet Morten Berg, og ett år og seks måneder for en kvinnelige regnskapsmedarbeider.

Berg er tiltalt for heleri og grov økonomisk utroskap. Kvinnen er tiltalt for medvirkning til underslag.