– Norske avløpsanlegg er i elendig forfatning

I Sola kommune ruster de nå opp et avdanket vann- og avløpsnett.

Vann- og avløpsrør må oppgraderes i Sola kommune.

I Sola kommune er de i gang med å oppgradere vann- og avløpsnettet. Kommunen gjør arbeidet sammen med Statens vegvesen, slik at jobben blir et spleiselag mellom de to.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I dag er det verdens vanndag, og temaet er avløpsvann. Ifølge Rådgivende ingeniørers forening står det elendig til med norske avløpsanlegg.

Mange er underdimensjonerte og gamle, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Da er det desto viktigere å berømme de som tar tak i situasjonen og oppgraderer avløpsanleggene, mener hun.

– Sola kommune er et forbilde innen dette feltet. De har en tiårsplan som de følger, og kommunen jobber sammen med og deler regningen med Statens vegvesen, sier Skudal Hansteen.

I dag er det verdens vanndag, med fokus på avløp

Varaordfører Jan Sigve Tjelta i Sola kommune sier vann- og avløpsrørene har vært i en elendig forfatning. Og verre ville det blitt hvis kommunen ikke gjorde noe med situasjonen.

– Nå får vi større nedbørsmengder og mye mer vann som skal renne i disse rørene. Derfor må vi oppgradere, sier han.