– Et ran av kystkommunene

Senterpartiet mener regjeringen fratar kommuner med oppdrettsnæring to milliarder kroner i år. Men fiskeri- og sjømatministeren sier at kommunene nå skal få en stabil inntekt i stedet.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Kommuner langs hele kysten blir rammet når regjeringen vil halvere beløpet fra oppdrettsnæringen.

Foto: Villa

– Dette er et ran av kystkommunene, og et brudd på spillereglene. Regjeringen tar nå vekk en rettighet som Stortinget har sagt at disse kommunene skal ha.

Det sier Geir Pollestad (Sp), som er rystet over regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett. Her blir det foreslått å trekke tilbake to av de fire milliardene som skulle gått til kommunene.

Dagens ordning, som er bestemt av Stortinget, skaffer kommunene og fylkeskommunene 80 prosent av det som oppdrettsselskapene betaler i auksjonsrundene for å få nye konsesjoner til utvidet virksomhet.

Beregninger viser at dette vil utgjøre fem milliarder kroner i år, der fire av dem skal gå til kommunene.

Nå vil regjeringen halvere beløpet til oppdrettskommunene.

Geir Pollestad (Sp)

Geir Pollestad (Sp) mener regjeringen raner kystkommuner for penger dra oppdrettsnæringen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette vil føre til at kommunene får mindre penger å rutte med neste år. De får mindre mulighet til å sette i gang byggeaktivitet og vedlikeholdsprosjekter, det som trengs for å holde hjulene i gang, sier Pollestad.

Havbruksfondet fordeler pengene, og det er størrelsen på oppdrettsvirksomheten som avgjør hvor mye en kommune får.

Reduserte inntekter for Stavanger

Stavanger er nå en oppdrettskommune etter sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy. Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) mener at kommunene må kompenseres mer enn det som er foreslått.

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi setter vår lit til at Stortingets flertall sikrer en skikkelig kompensasjon til oss som stiller areal til disposisjon. Det er ikke nødvendigvis slik at kommunene skal sitte igjen med like mye som skissert i andre forslag, men en reduksjon på 48 millioner kroner for Stavanger alene slik regjeringen legger opp til, er ikke akseptabelt.

Hun mener regjeringen gir med den ene hånden og tar betraktelig mer med den andre.

– Vi frykter inntektstapet går ut over vår evne til å satse på velferd og verdiskaping.

Ordføreren sier det virker som regjeringens generelle politikk er å svekke kommunenes evne til å sørge for nødvendig velferd, og viser til at de heller ikke blir kompensert i forbindelse med korona.

Taper titalls millioner

Stortingspolitiker Geir Pollestad har laget beregninger, basert på fordelingen av pengene fra Havbruksfondet for to år siden, og ser at mange kommuner mister titalls millioner kroner hver.

Store oppdrettskommuner som Stavanger, Bømlo, Austevoll og Bjørnafjorden vil tape fra 20 til 40 millioner kroner hver.

Fylkeskommunene Vestland, og Troms og Finnmark, vil hver tape nærmere 60 millioner kroner.

– Dette rammer kommuner langs hele kysten, fra Finnmark i nord, til Agder i sør, sier Pollestad.

– Senterpartiet kan ikke godta at regjeringen tar store penger fra kystkommunene stikk i strid med den modellen som Stortinget har vedtatt. Senterpartiet vil jobbe med å stoppe dette i Stortinget, sier Pollestad.

Selv om kommunene nå mister deler av inntekten fra auksjonene, skal dette mer eller mindre kompenseres for, sier fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Får en ny årsinntekt

– Kommunene får en ny årlig stabil inntekt. En produksjonsavgift som er basert på hvor mye laks som produseres i kommunen, sier Ingebrigtsen.

– Men er denne stabile inntekten atskillig mindre enn hva man tidligere har fått gjennom auksjonene?

Odd Emil Ingebrigtsen

Kommunene får en mindre del av auksjonen, men i tillegg en ny stabil inntekt. Noe som har vært etterlengtet blant havbrukskommunene, mener Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre).

Foto: Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS)

– Auksjonen for to år siden ga rekordinntekter. Men så er det nå sånn med auksjoner at man ikke vet hvor mye den vil innbringe. Pollestad har tatt utgangspunkt i at det kommer til å bli like mye inntekter som for to år siden, men det vet vi ikke ennå.

Ingebrigtsen mener den nye løsningen for kommunene er som å ha «fem fugler i hånda istedenfor sju på taket».

Han sier poenget med en fast inntekt er at kommunene som har lagt til rette for havbruksvirksomhet skal få noe igjen for det.

– Tidligere har de vært helt avhengig av hva de får på auksjonen hvert andre år. Nå får de en stabil inntekt, noe havbrukskommunene også har ønsket seg.