– Denne krabben er ikke mat for noen

Aksjonsgruppen i Vats har funnet kvikksølv i krabbene i fjorden. De høye nivåene gjør krabbene uspiselige mener de, mens ordføreren i kommunen ikke tør å tolke tallene i den retningen.

Krabbe

VIDEO: Kvikksølv-nivåene i Vatsfjorden er like høye som de er ved ubåtvraket på Fedje i Hordaland, mener aksjonsgruppe. (NRK Rogaland onsdag 29. august)

Ståle Jøtne

Ståle Jøtne.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Dette er ikke mat for noen. Krabben er full av kvikksølv, sink og tungmetaller, sier Ståle Jøtne i Aksjonsgruppa Vatsfjorden.

I juli sendte aksjonsgruppa krabber til analyse laboratoriet ALS, for øvrig det samme som Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) bruker. Svaret de fikk, viser at kvikksølvinnholdet i Vatsfjorden er høyere enn det det er rundt ubåtvraket på Fedje, hevder Jøtne.

Den tyske ubåten i Hordaland inneholder 67 tonn kvikksølv, og området er så sterkt forurenset at det ble innført fiskeforbud i 2006.

Ordfører: – Jeg er ikke fagmann

Jøtne og hans meningsfeller har i flere år ytret sterk skepsis mot virksomheten til bedriften AF Decom i Vats i Vindafjord. De har flere ganger betalt for og fått utført målinger som de mener viser for høye verdier av både kvikksølv og andre stoffer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

AF Decom i Vats

AF Decom Offshore sitt anlegg i Vindafjord kommune ble opprettet for å ta imot utrangerte plattformer. Det planlegges også vedlikehold av oljerigger ved basen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Opphoggingen av utrangerte oljeplattformer forurenser mer enn den bør, mener de, men bedriften har flere ganger svart med målinger som viser ufarlige utslippsnivåer.

– Jeg er ikke fagmann på dette. Jeg ser tallene som står, men kan ikke analysere dem, så det vil jeg ikke ha så store formeninger om, sier Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal.

Avventer Klif

Han sier kommunen forholder seg til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sine anbefalinger.

– Jeg vil vente og se hva Klif sier til dette, sier Vierdal.

Stig Westerlund

Stig Westerlund.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Forsker ved International Research Institute Of Stavanger AS (Iris), Stig Westerlund, har sett tallene aksjonsgruppen har funnet, og sammenligner dem med kvikksølvnivåene på Fedje. Westerlund mener målingene er alarmerende.

– Hvis en har en søkning på 30–40 prosent sammenlignet med det en hadde for tre år siden, er det bekymringsfullt, sier Westerlund.

AF Decom: – Vi forholder oss til NIVA

AF Decom Offshore sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere undersøkelser utført av private. De forholder seg i stedet til undersøkelser gjort av NIVA.

NIVA har overvåket nivåene av miljøgifter i sjø, luft og jord rundt AF Decom i tre år, og konkluderte i mars i år med at bedriften ligger godt under alle utslippstillatelser. NIVA tok ikke prøver av krabbe.

Overvåkningsprogrammet fortsetter i minst tre år til.

Flere nyheter fra Rogaland