Hopp til innhold

Norske veier må repareres for 75 milliarder

Forfallet på norske fylkesveier utgjør om lag 75 milliarder kroner i reparasjoner. Tilstanden er så kritisk at det kan få store konsekvenser for trafikksikkerheten.

Dødsulykke Sandnes

På Sviland i Sandnes omkom to menn i en utforkjøring på denne fylkesveien i juni. Rogaland fylkeskommune har ansvar for over 3000 kilometer vei, og bare i dette fylket er kostnadene for opprustning beregnet til 2,4 milliarder.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Betydelige deler av forfallet skyldes jo veiene som fylkeskommunen har tatt over i forbindelse med reformen fra 2010, men ikke bare det. Det skyldes også gamle fylkesveier, sier Fylkesrådmann i Rogaland, Trond Nerdal.

Etter at fylket overtok riksveiene fra Staten har etterslepet på veivedlikeholdet vært stort. Det har oppstått et betydelig forfall både på riks og fylkesveinettet i Norge, et forfall som det trengs hele 75 milliarder for å reparere.

Store konsekvenser for trafikksikkerheten

Trond Nerdal

Trond Nerdal.

Foto: Rogaland fylkeskommune

– Det er betydelige beløp. Forfall betyr at det har vært for dårlig vedlikehold over tid, men det betyr også at kravene har økt, sier han.

Årsaken er at det ikke har vært satt av nok penger på vedlikeholdsbudsjettene. Det kan få store konsekvenser for trafikksikkerheten langs veiene.

Dårlig sikring av norske veier har medvirket til at 400 personer har mistet livet i trafikken de siste åtte årene. De siste åtte årene har 70 prosent av dødsulykkene etter utforkjøringer på Vestlandet skjedd på fylkesveier.

– Må sette av mer midler

Rogaland fylkeskommune har ansvar for over 3000 kilometer vei. Forfallet bare i Rogaland er beregnet til omtrent 2,4 milliarder. Kostnadene kan bli fra 1,9 til 3,2 milliarder, skriver Nerdal i utkastet til handlingsprogrammet for fylkesveier i Rogaland, som nå er ute på høring.

– Det en kan gjøre er å sette av mer midler. Det er en diskusjon i forhold til nasjonal transportplan hvor mye mer midler fylkeskommunene skal få til vegdrift, sier han.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Geir Pollestad mener at oppmerksomheten rundt dødsulykkene og sikkerhetstiltakene langs fylkesveier har vært nesten fraværende i den politiske debatten.

– Et felles ansvar

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har en lang vei å gå når det gjelder sikkerhet for trafikanter, sier Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes.

Flere av dødsulykkene i trafikken i Rogaland i år har skjedd i Sandnes. Varaordføreren mener at både fylket og Staten må vise et større ansvaret for trafikksikkerheten.

– Det er mulig å tenke nytt. Det er et felles ansvar. Vi som ferdes i trafikken må visen hensyn, men også de som bygger og planlegger har et veldig stort ansvar. Det er altfor mange feller langs norske veier, sier Borgli.