Hopp til innhold

725 000 kroner til barnehjemsbarn

Stavanger kommune foreslår erstatningsbeløp på fra 300 000 til 725 000 kroner til barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep.

Waisenhuset barnehjem i Stavanger
Foto: Marius Harlem / NRK

Barnehjemsbarn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold bør få en erstatning på 725 000 kroner fra Stavanger kommune. Det foreslår rådmannen i sin innstilling.

For andre overgrep på barnehjem betaler kommunen 500 000 kroner. For barnehjemsbarn som kan dokumentere omsorgsvikt utbetales et vederlag på 300 000.

Dette er identiske beløp som det støttegruppen for barnehjemsbarn har foreslått. Erstatningen gjelder for personer som har vært i barnehjem før 01.01.1980.

Godt fornøyd

Styremedlem i støttegruppen for barnehjemsbarna, Bjørn Karlsen, er glad for at Stavanger nå skisserer en støtteordning som stort sett samsvarer med kravene fra støttegruppen. Beløpene er også så godt som identiske med beløpene som Oslo vil betale til barnehjemsbarna. Støttegruppen i Stavanger har arbeidet nær sammen med Oslo.

- Vi er veldig glad for at Stavanger kommune kommer til å gjøre dette vedtaket, sier Karlsen.

Han får støtte fra gruppeleder i Arbeiderpartiet, Odd Kristian Reme, i at kommunen sannsynligvis kommer til å gjøre et positivt vedtak.

- En skal aldri si aldri i politiske saker, men prosessen forut har vært så god at jeg håper på et enstemmig bystyre den 12. juni, sier Reme.

Må få oppreisning

Reme har vært sentral i det politiske arbeidet for å få en erstatning for barnehjemsbarna.

- Det viktigste for det politiske miljøet er at det blir gjordt opp for manglende omsorg i tidligere tider, sier Reme. Det må gjøres på en måte der ofrene føler at de har blitt sett og hørt og at de har fått en oppreisning. Så får heller kommunen ta den kostnaden som følger denne prosessen som har vært helt nødvendig, sier Reme.

Uklart ansvar

Kommunen tilbyr seg å stå til ansvar for alle barnehjemsbarn frem til 1980. Etter 1980 overtok fylkeskommunen ansvaret for barnehjemmene. For støttegruppen er det litt uheldig at Stavanger setter en slik dato sier Bjørn Karlsen. Støttegruppen vil arbeid for at Stavanger skal forholde seg til ofrene, betale ut og så sende regningen videre til fylkeskommunen.

Karlsen ser også for seg at Stavanger kunne administrere ordningen for alle kommunene slik at ofrene har bare ett sted å forholde seg til.

Odd Kristian Reme forstår poenget til støttegruppen, men tror ikke det vil være noe problem å få fylkeskommunen til å erkjenne ansvar.

- Jeg ser for meg at fylkeskommunen tar ansvaret. Det har tidligere vært såpass sterke politiske signaler fra fylkeskommunen om vilje til å være med at det regner jeg ikke som noe stort problem, sier Reme. Han håper fylkeskommunen kan avklare så raskt som mulig om de vil være med på erstatningsordningen.