125 millionar på ny asfalt

Denne sommaren og hausten skal Rogaland fylkeskommune ny-asfaltera 1250 kilometer fylkesveg i fylket. Til saman skal fylket bruka 125 millionar kroner på arbeidet. Legging av ny asfalt skjer heile døgnet frå midt i juni.

Asfaltering
Foto: Statens vegvesen