10.000 i bot for frisør

Påtalemyndigheten la ned påstand om at frisør Merete Hodne skal betale 10.000 kroner til Malika Bayan. Subsidiært 20 dager i fengsel, dersom hun ikke betaler bota. Dette er det samme som ble krevd da saken ble behandlet i Tingretten. I tingretten blei Hodne dømt for religiøs diskriminering etter å ha nekta Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin fordi hun hadde på seg en hijab. Hodnes forsvarer Linda Ellefsen Eide mener Hodne må frifinnes uansett.