NRK Meny
Normal

- Viktig internasjonalt

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Tore Nordtun, er positiv til fusjonen mellom Statoil og Hydro.

Tore Nordtun
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Slik utviklingen er på norsk sokkel er det viktig at disse selskapene satser internasjonalt.

I dag er staten eier i begge selskapene og har en eierandel på om lag 40 % i Hydro og 70 % i Statoil.

- Strategisk er det viktig i forhold til en internasjonal satsning at selskapene fusjonerer, sier Nordtun.

Han vil arbeide for at staten kjøper seg ytterligere opp i det nye selskapet og mener målet må være en statlig eierandel på 67 %.

- Men her må vi være klar over at det dreier seg om aksjer for betydelige summer , sier Nordun.

Viktig

Energipolitisk talsmann i FrP, Ketil Solvik-Olsen, mener også at en fusjon mellom Hydro og Statoil vil sikre at Norge er ledende i verdens offshore petroleumsvirksomhet.

 

Ketil Solvik-Olsen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

 

- Dette er en viktig fusjon for å skape en slagkraftig norsk oljeaktør i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Bransjen er meget kapitalkrevende og teknologiutvikling blir stadig viktigere. Etter fusjonen vil Norge ha et selskap som virkelig er i forkant av utviklingen både innenfor teknologi og miljø, sier Solvik-Olsen.

Han forutsetter at selskapet vil ha sitt hovedsete i Stavanger.