- Risikabel bøyelasting i dårlig vær

 Miljøorganisasjoner er kritiske til hvordan lastingen av olje foregår.

Oljelekkasjen
Foto: Kystverket / SCANPIX

NRKs oljemedarbeider Harald Bøe er forundret over at en ikke har folk som observerer mens lastingen  foregår. Noen som kan rope varsko med en gang det kommer olje på vannet.

- Å pumpe ut 25 000 fat olje skal vise ganske godt på sjøen. Noen burde sett det. Det blir spennende å følge med i hva som er årsaken. Ligger det så store forsømmelser som en har grunn til å tro i dette tilfellet, spør Bøe.

Erik Thoring i Naturvernforbundet stiller et stort spørsmålstegn ved at en faktisk klarer å pumpe i sjøen 4000 tonn olje før noen klarer å skru igjen slangen.

- Det synes jeg er et stort tankekors som tyder på at det er gjort en betydelig feil.

 

  Hør Erik Thoring og Harald Bøe her.

Sterk vind 

Bellona mener det er grunn til å spørre om det er ansvarlig av StatoilHydro å drive bøylasting i 45 knops vind.

Bellona mener vi er avhengig av flaks i den situasjonen som er oppstått i Nordsjøen fordi oljevernberedskapen ikke er god nok.

 - Dette er svært alvorlig. Vi vet jo ikke ennå hvor denne oljen vil ende opp, men skadepotensialet her er utvilsomt veldig, veldig stort, sier  Marius Holm. _ Vi er svært bekymret over at et slikt utslipp kan finne sted i den daglige driften på norsk sokkel.

Marius Holm

Nestleder i Bellona, Marius Holm.

Foto: NRK

- Det er grunn til å stille spørsmål ved at det drives bøyelasting i den typen vær som det er i Nordsjøen nå. Vi må spørre om det er ansvarlig av StatoilHydro å tillate bøyelasting når det er 45 knop vindstyrke.Vi må få en gjennomgang av hvordan man foretar slike risikable operasjoner i dårlig vær, sier Bellonas nestleder.

- Det er praktisk talt umulig å samle opp olje når det er så dårlig vær. Vi risikerer at denne oljen driver med vær og vind i lang tid. Det er kaldt, oljen løser seg derfor ikke så lett opp. Vi risikerer at dette kan dukke opp igjen og tilgrise strender over store områder hvis vi ikke mot formodning har hellet med oss, sier Holm.

- Det er flaksen vi må sette vår lit til, norsk oljvernberedskap er ikke i stand til å håndtere så tøffe situasjoner som dette, sier Holm.

Bekymret for sjøfuglene

Daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring er mest bekymret for sjøfuglene.

- Noe av det viktigste nå er sjøfuglene. Det er det som er bekymring nummer en. Det en må få klarlagt så fort som mulig er om dette kan ramme store ansamlinger av sjøfugl langs kysten, sier Thoring. Langs kysten finnes arter som er truet av utryddelse. De er veldig sårbare i tilfelle dette oljesølet når kysten.

Erik Thoring

Leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring.

Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

 Thoring mener det er en viss mulighet for at oljeutslippet ikke vi gjøre stor skade langs strendene våre. Men det gjenstår å se. Han er ikke så bekymret for fiskene i havet.

- Etter Bravo-ulykken viste det seg at skadene på det marine livet var begrenset.

 

 

 

 

 

Flere nyheter fra Rogaland