Altfor svak lasteslange

Både menneskelig og teknisk svikt da lasteslangen på Statfjord A røk og førte til oljeutslipp i Nordsjøen.

Brutt slange

Lasteslangen sprakk da trykket ble altfor høyt da en ventil lukket seg mye tidligere enn den skulle.

Foto: StatoilHydro / SCANPIX

12.desember i fjor oppsto det brudd i lasteslangen på Statfjord A. 4400 kubikkmeter olje rant ut og var med det et av de største oljeutslippene i Norge.

I granskingsrapporten fra Statoilhydro står det at lasteslangens trykkapasitet var bare halvparten av trykkapasiteten til den opprinnelige Coflexip-slangen som var der tidligere. Den orginale slangen var skiftet ut, og erstattet med en dårligere slange.

I tillegg var det brudd i hydraulikkslangen på bøyelasteskipet "Navion Britannia" som førte til at tilkoblingsventilen lukket seg tidligere enn den skulle. Dermed steg trykket.

Det tok også alt for lang tid før oljeutslippet ble oppdaget. Det skyldtes at det var manglende måling på skipet, og at det var mørkt da det skjedde.

Oljelekkasjen

Oljeutslippet dekket et stort område i Nordsjøen.

Foto: Kystverket / SCANPIX

Gjennomgang av tidligere hendelser med bøyelastesystemer har vist at en tilsvarende hendelse på Gullfaksfeltet i 2004 heller ikke er fulgt godt nok opp.

Det var mangelfull opplæring av personell både i rederiet og i StatoilHydro som håndterte denne typen operasjoner. Det manglet også en klar faglig ansvarsfordeling på denne type operasjoner. Det var ikke på plass fra 2004 til 2007.

- Det betyr ikke at lasteoperasjonene var unntatt kontroll og inspeksjon, men det var ikke klart definert hvem som hadde det faglige ansvaret, sier områdesjef Arne Sigve Nylund i StatoilHydro.

StatoilHydro har satt i verk en rekke tiltak for å hindre at dette skjer igjen.

- Det er helt klart forbedringspotensiale på norsk sokkel. Vi har gjort en del endringer på organiseringen etter at Statoil og Hydro ble slått sammen, sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Tore Torvund i StatoilHydro.

StatoilHydro orienterte Petroleumstilsynet om innholdet i granskingsrapporten fredag.