NRK Meny
Normal

- Ingen nye tiltak er nødvendig

Mattilsynet mener de har kontroll for å unnga at grisebesetninger i Rogaland blir smittet av svineinfluensaen.

Her tester Mattilsynet griser for svineinfluensa
Foto: Mattilsynet

- Tiltakene som ble satt i verk i sommer er gode nok, selv om det nå er påvist svineinfluensa i en bestening i Trøndelag, sier regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet for Rogaland og Agder.

Retningslinjene som ble innført i sommer betyr at det må brukes egne klær i grisefjøs, og at personer med influensasymptomer skal holde seg vekke fra dyrene.

Høyere beredskap

Men de ansatte i Mattilsynet i Rogaland er nå mer observante på bekymringsmeldinger om sjukdom blandt dyr, og beredskapen er økt.

I dag har hovedkontoret til Mattilsynet informert alle regionkontor om situasjonen i Trøndelag og Hedmark.

- Vi har også diskutert og reprtert hva vi skal gjøre hvis det skulle dukke opp svineinfluensa hos oss også, sier Herikstad.

Vil ha vaksine først

Interesseorganisasjonen Norsvin mener svineprodusenter og dyrepersonell må prioriteres i vaksinekøen mot influensa A (H1N1), men får klart nei fra Folkehelseinstituttet.

- De siste dagers hendelser aktualiserer problemstillingen. Det viser seg at influensa A (H1N1) smitter raskt og lett, sier styreleder Kristin Ianssen i Norsvin til NTB.

Hun sier at det har vært en tøff belastning for mange svineprodusenter siden meldingene om smitte i flere besetninger ble kjent i forrige uke. Svineinfluensaen A1N1 er en luftveissykdom hos gris. Det er en variant av influensa A (H1N1) som er den svineinfluensavarianten mennesker får.

Har forståelse

Folkehelseinstituttet er ikke imøtekommende overfor interesseorganisasjonen Norsvin sitt krav om prioritering.

- Jeg har full forståelse for deres krav og vet også at det har stor økonomisk betydning. Men for oss er det viktigste at liv og helse kommer først, og at de som risikerer å bli alvorlig syke kommer først, sier overlege Bjørn Iversen ved
Folkehelseinstituttet.

Den første forsendelsen med pandemivaksinen kom til Norge mandag. Foreløpig er det kommet 50.000 brukerdoser, men i løpet av uka skal antallet ha nådd 300.000.

- I ukene framover vil vi få fra 100.000 til en halv million doser. Dette vil variere noe fra uke til uke, sier Iversen til NTB.

Kommunene har et selvstendig ansvar for å tilby vaksinen, som i første omgang blir reservert risikogrupper.

Utveksling av dyr

Norsvins krav om prioritet i vaksinekøen kom bare noen dager etter at en grisebesetning i Levanger kommune testet positivt på A1N1 lørdag.

Enkelte grisebesetninger som ligger i nærheten, er også testet, spesielt på gårder der Mattilsynet vet at det har vært utvekslet dyr eller vært trafikk mellom besetningen som er smittet og andre besetninger. I tillegg testes en bestand i Hedmark for svineinfluensa.

Mattilsynet vurderer om enkelte besetninger skal slaktes, men det skjer bare der omfanget av smitten er begrenset.

- Hvis området ikke er for omfattende så er det mulig at nedslakting tilrås, men uten et begrenset område bør ikke det være aktuelt, sier Ianssen.