- Bør få penger til lukkede anlegg

Leder av Rogaland SV, Rolf Bersås, vil at staten skal gi støtte til oppdretterne for å få på plass lukkede anlegg for oppdrettslaks.

Villaks og oppdrettslaks

Havforskningsinstituttet tror at villaks og oppdrettslaks i flere elver vil homogenisere seg over tid.

Foto: Colourbox, NRK

For første gang er det dokumentert at rømt oppdrettslaks ødelegger arvemateriale hos villaks.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det påvist forandringer hos villaks i seks noske elver, blant dem Figgjoelven.

Derfor mener Rolf Bersås i SV at staten bør gi penger til næringen slik at den er villig til å bygge om til lukkede anlegg.

Rolf Bersås

Rolf Bersås

Foto: Heidi Bjerga / SV

– Dette blir som gulrot og pisk-prinsippet. Det å få lukkede anlegg vil føre til økonomiske utfordringer for oppdretterne, og derfor bør de få statsstøtte slik at de kan klare overgangen et slikt tiltak vil gi, sier Bersås.

– Situasjonen er alvorlig

Det var Dagens Næringsliv som fredag skrev at rømt oppdrettslaks har brutt ned og skadet genetikken til flere norske villaksstammer.

– Det er ikke lenger et spørsmål om det går galt, men når det går galt og hvor galt det går, sier lakseforsker Kevin A. Glower, til avisen.

Han understreker at situasjonen er alvorlig, fordi funnene som nå er gjort tyder på at villaks og oppdrettslaks i flere elver vil homogenisere seg over tid.

– Må gjøres før det er for sent

Bersås mener på bakgrunn av denne situasjonen at det nå må jobbes aktivt med å få til lukkede anlegg.

– Den unike laksen vi har i hver elv vil forsvinne over tid om vi ikke gjør noe. Vi må sørge for at de som jobber i oppdrettsnæringen fremdeles har en jobb i fremtiden, sier Bersås.

Han mener også at dersom fjordene blir forsøplet så vil det komme krav om å legge den ned før eller siden uansett.

– Det er en vinn-vinn-situasjon for alle dersom vi gjør tiltak før det er for sent.