Vi har fått et nytt ulvepar i Østmarka

Siden november har en av ulvevalpene i Østmarka vist tegn på at hun ville danne revir i hjembygda. Nå har tispa skaffet seg en make.

Nytt ulvepar i Østmarka.

HØR SMATTELYDENE: Her ser du det nye ulveparet i Østmarka for tre dager siden. De spiser på restene av et elgkadaver. Aga Zakoscielna fanget det opp på viltkameraet sitt.

Vinteren 2016 var det bare to foreldreløse ulvevalper igjen i Østmarkareviret. Da hannvalpen vandret ut sommer eller tidlig høst 2016, var ei ulvetispe igjen alene.

Nå er det bekreftet: Hun har funnet seg en make.

– Denne videoen er helt fersk, den er fra 18. februar. Vi ser det nye ulveparet som knasker på knoklene av et elgkadaver. Det er et nattopptak, og det snør litt, sier Aga Zakoscielna.

Hun sier det er nybegynnerflaks at hun, som ulve- og viltkameraentusiast, har fått det nye ulveparet på kamera. Hun satte opp kamera etter at hunden hadde fått ferten av elgkadaveret. Sitt første viltkamera satte hun opp for et knapt år siden.

– Til nå har jeg bare hatt noen singelpasseringer av ulven. I tillegg til mår, grevling, ekorn, rådyr, rev og hare, sier Aga Zakoscielna, en av personene bak Ulvens dag.

Rovdata bekrefter ulveparet

Øystein Flagstad

Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Foto: Arnstein Staverløkk / Rovdata

Rovdata holder oversikt over bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Tirsdag morgen bekreftet de at et nytt ulvepar har slått seg sammen i Østmarkareviret.

– Det er påvist en ny hannulv i reviret i vinter. Hannen er trolig den sammen ulven som ble fotografert på Årnestangen i Rælingen 17. januar i år, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Vanligvis får ulvepar valper i mai måned.

– Det er helt tydelig fra bildene at disse to har funnet tonen. Som oftest følges en pardannelse av en valpefødsel allerede påfølgende vår, så gjenstår det å se om så skjer også denne gangen.

Ulvepar foran viltkamera i Lørenskog. Foto: viltkamera.nina.no

14. FEBRUAR: Her ser vi paret sammen i Lørenskog på viltkameraet til Norsk institutt for naturforskning.

Tispa etablerte revir i høst

Ulvetispa etablerte revir seint i høst. Da begynte hun å markere med urinering og skraping at hun ville sette bo. For tre uker siden kom tegnene på at et par har funnet hverandre.

– Om tispa ville slå seg til her i fødeskogen eller vandre ut var et 50/50 sjansespill. Hun kunne gått til Trøndelag eller langt inn i Sverige, men hun har nok vurdert at mattilgangen er god nok for å danne revir og stifte en ulvefamilie her i Østmarka, sier Marius Angvik.

Hannulv har lett etter tispa

Marius Angvik bruker mye tid i Østmarka, og har gjort det i mange år. Han drifter viltkameraer og noterer seg tegn på ulveadferden. På viltkamera har han sett ulvetispa løfte beinet og markere revir siden i høst.

– Vi har mange observasjoner av at ulv har rekt rundt og kanskje lett etter tispa.

De siste tre ukene har Marius Angvik sett mange tegn på at vi har fått et nytt ulvepar. En hannulv på streif har oppfattet ulvetispas revirsignaler og latt seg lokke til Østmarka. Nå som det er kommet snø, ser man spor av at to ulv går sammen og regelmessig revirmarkerer.

– Vi har visst at det har vært ei revirhevdende tispe i Østmarka. Nå vet vi at det er et revirhevdende par der, sier Marius Angvik.

Ulvetispe markerer revir i Østmarka

Ulvetispa begynte å hevde reviret høsten 2016.