Venter rush på buss og bane etter bompengeøkning

Ruter setter inn flere nye avganger enn de har gjort på mange år, etter at prisen økte i bomringen. Nå går flere busser døgnet rundt i helgene.

Trikk og buss på Nationaltheatret

BEDRE RUTETILBUD: Ruter bruker 165 millioner kroner på å styrke rutetilbudet i Oslo og Akershus.

Foto: ANDREAS DE BRITO JONASSEN / NRK

8. oktober styrker Ruter rutetilbudet på T-banen, trikken og på busser i Oslo og Akershus. Mange avganger får nye rutetider, og enkelte busslinjer får nye linjenummer.

– Jeg er glad for å kunne tilby enda flere muligheter til å reise kollektivt for dem som skal på jobb, skole, barnehage og sykehus, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Bernt Reitan Jenssen

RUTER-SJEF: Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, er glad for å kunne tilby et bedre rutetilbud.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Ruter tror på mange flere kollektivreisende etter at første trinnet i Oslopakke 3 ble innført 1. oktober. Endringene inkluderte en økning i tids- og miljødifferensierte takster i bomringen, som har gjort det enda dyrere for bilene som kjører gjennom Oslos bomring.

– Vi er godt forberedt på å ta imot gamle og nye kollektivreisende. Vi følger nøye med på trafikken slik at vi kan sette inn ekstra kapasitet dersom det oppstår behov for det, sier Reitan Jenssen.

Slik forbedres tilbudet i Oslo og Akershus

Endringene i Oslo og Akershus inkluderer blant annet hyppigere avganger, tidligere morgenoppstart og kapasitetsøkning på flere strekninger.

Oslo:

  • Trikketilbudet styrkes på kveldstid.
  • Buss 20, 21 og 54 får 24-timers drift i helgene.
  • Økt frekvens på flere linjer.
  • Tidligere oppstart på morgenen.

Romerike og Follo:

  • Nedre Romerike får hyppigere avganger til og fra Oslo i rushtid.
  • På Øvre Romerike får flere busslinjer flere avganger både på dagtid og i helg.
  • Flertallet av busslinjene på Romerike bytter linjenummer.
  • Kapasitetsøkning på strekningene Oppegård-Oslo, Lillestrøm-Enebakk og Enebakk-Oslo.

Asker og Bærum:

  • Kapasitetsøkning på flere linjer til og fra Oslo.
  • Opprettes ny linje mellom Borgen og Asker stasjon.

Kostbart prosjekt

Pressetalsperson Ruter Sofie Bruun

JOBBER KONTINUERLIG: Sofie Bruun i Ruter sier de jobber kontinuerlig for å styrke kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Foto: Ruter

Til sammen bruker Ruter ca. 165 millioner kroner i året på prosjektet. Arbeidet med ruteendringen startet på nyåret i år.

– 88 millioner av kronene er øremerket for å møte kapasitetsbehovet som følger av taksøkningen i bomringen, sier Sofie Bruun, pressetalsperson i Ruter.

– I tillegg brukes nærmere 78 millioner kroner for å vedlikeholde dagens tilbud og levere på strategiske behov og målsettinger basert på Ruters utviklingsplaner.