Tidenes kollektivvekst i Oslo

Kollektivtrafikken i Oslo opplever tidenes vekst. Det skjer før prisen for bilistene i bomringen skrus kraftig opp søndag.

Trikk og buss på Nationaltheatret

TIDENES VEKST: Sju prosent flere reiste kollektivt i sone 1 første halvår, og det er ny rekord.

Foto: ANDREAS DE BRITO JONASSEN / NRK

– Det er helt eventyrlig. Jeg er veldig glad for det, for det viser at folk har lyst til å være med på omleggingen til en mer miljøvennlig by, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

7 % vekst

Det er Ruters halvårstall som vekker jubel og oppsikt. Sju prosent passasjerøkning i forhold til første halvår i fjor innenfor sone 1 (Oslo og deler av Bærum) er ny rekord.

Lan Marie Nguyen Berg

EVENTYRLIG VEKST: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Foto: OLAV JUVEN / NRK

I Oslo og Akershus samlet reiste seks prosent flere med trikk, buss, båt og bane. Siden Ruter ble etablert for ti år siden har veksten i antall reisende vært på over femti prosent.

– Vi har satset systematisk på kollektivtrafikken over mange år. I år fikk vi også på plass over tusen nye avganger i uka. Den satsingen fortsetter, og det tror jeg folk legger merke til, sier Berg.

Langsiktig satsing

Også Ruter legger vekt på at det er den langsiktige satsingen som gir resultater.

– Det handler om økte bevilgninger og økte billettinntekter som gjør at vi kan utvikle tilbudet med flere linjer, mer kapasitet og økt frekvens, sier områdeleder for indre by, Sian Ambrose.

Ny sentrumstunnel

Skal kollektivtrafikken være i stand til å ta imot enda flere passasjerer i framtida, må tilbudet utvides ytterligere.

Den virkelig store kapasitetsøkningen kommer først med de planlagte gigantinvesteringene i infrastruktur; nytt signalanlegg som vil gjøre det mulig å kjøre langt flere tog i t-banetunnelen, Fornebubanen og ny sentrumstunnel.

Men Lan Marie Berg sier at kapasiteten skal økes også på kort sikt.

– For T-banens del er det signal- og sikringsanlegget som i første omgang vil øke kapasiteten, og så de store prosjektene.

– Samtidig er det veldig mange i Oslo og Akershus som tar bussen, og her øker vi rutetilbudet dramatisk.

– Og så er det viktig å si at selv om T-banen kan være veldig full akkurat i rushtiden, er det veldig mye kapasitet både rett før og rett etter rushet. Så her har vi en del å gå på, sier miljøbyråden.

Ruteendring

Sian Ambrose i Ruter sier at det mest effektive kapasitetstiltaket på kort sikt er å bedre framkommeligheten for busser og trikker.

Allerede søndag gjøres det ene bilfeltet på E18 vestover om til kollektivfelt.

Sian Ambrose

UTVIKLER TILBUDET: Områdeleder indre by i Ruter, Sian Ambrose.

Foto: Olav Juven / NRK

Det skjer samtidig som prisen i bomringen skrus opp og det innføres rushtidsavgift og miljødifferensiering. Og for å gi de som velger å la bilen stå et alternativ, gjennomfører Ruter 8. oktober en omfattende ruteendring.

– Vi bruker rekordmye penger på å styrke tilbudet inn til Oslo fra Akershus og også i Akershus. Vi har god beredskap og følger med på hvordan dette utvikler seg, sier Ambrose.