Vant tomtefestesak

Et borettslag i Nannestad har vunnet over kommunen i lagmannsretten i en strid om festeavgift. Etter at Opplysningsvesenets fond som eier tomten hevet festeavgiften, økte Nannestad avgiften til beboerne for å dekke prisøkningen. Beboerne nektet og vant mot kommunen da saken var oppe i tingretten i fjor. Dommen kan få betydning for flere kommuner og beboere, skriver Dagens Næringsliv.