Trafikkuhell på E16

På E16 mellom Sollihøgda og Skui har det vært et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil der veien går over fra fire felt til to felt. Det er lange køer, opplyser Statens vegvesen. Slipp nødetatene frem.