NRK Meny
Normal

Tiåringens mor kan straffes

– Hun var hverken psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

10-åring funnet død i Oslo

En lege ved Oslo skadelegevakt varslet barnevernet om at noe var galt i familien til gutten noen måneder før han ble funnet død Saken ble henlagt etter fire dager. Bildet viser graven til gutten.

Foto: NRK/Privat

Oslo tingrett oppnevnte to sakkyndige som har gjort en rettspsykiatrisk undersøkelse av moren. Nå har Oslo politidistrikt fått denne erklæringen i saken der en ti år gammel gutt ble funnet død hjemme hos seg selv 27. august i fjor. Moren til gutten er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge.

– Både mangel på mat og drikke medførte at han døde. Han var svært tynn da han ble obdusert. Han veide 14,8 kilo, sier Pål-Fredrik Hjort Kraby, politiadvokat.

Strafferettslig tilregnelig

De sakkyndiges mandat var å undersøke om moren var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad i tidsrommet der sønnen hennes sultet.

Pål-Fredrik Hjort Kraby

Pål-Fredrik Hjort Kraby, politiadvokat.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Dette har de ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for. Det betyr at de konkluderer med at siktede var strafferettslig tilregnelig, sier Pål-Fredrik Hjort Kraby.

– Det innebærer at hun kan straffes, og da går det mot en straffesak i Oslo Tingrett slik at vi kan søke henne dømt for forholdet.

Pål-Fredrik Hjort Kraby tar det forbehold at rapporten ennå ikke er godkjent av Rettmedisinsk kommisjon. De gjennomgår faglig alle slike erklæringer.

De sakkyndige har altså ikke kunnet slå fast at moren var psykotisk.

– I en rettsak vil det være motsatt: Da må politiet bevise at hun ikke var psykotisk, og det tror jeg kan bli vanskelig, forsvarer Bjørn Rudjord.

Mor er fortsatt innlagt

Moren har vært innlagt på Dikemark sykehus i lengre perioder siden sønnen døde.

– Nå er hun ikke lenger på Dikemark, hun er på Ullevål sykehus. Hun har vært på akutt-psykiatrisk avdeling og også på medisinsk av hensyn til ernæring.

Mor hadde kontantøkonomi

Politiet har avhørt moren og mestparten av etterforskningen er klar.

– Vi har gjort en analyse av økonomien hennes med særlig vekt på matinnkjøp. Det har vært veldig lite bevegelser på hennes konti. Hun har nok i stor grad hatt en kontantøkonomi og også mottatt støtte fra sine foreldre.

Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at denne saken er ulik noen han arbeidet med.

– Det er klart, når det er snakk om små barn så blir det ekstra, ekstra nært på alle måter.