NRK Meny
Normal

Teller saueflokken hver dag

Da familien kom hjem fra helgetur fant de sauekadavre på jordet. Ulven hadde hoppet over strømgjerdet og forsynt seg.

Ulvesonene på Østlandet bør opprettholdes. Det er konklusjonen fra ulvesoneutvalget. I en ny rapport foreslår de kun små endringer i dagens ulveområder.

Sauebonde Anne Buer finner fortsatt saueull med kjøttrester etter ulveangrepet i sommer.

Først trodde sauebonde Anne Buer i Ytre Enebakk det var gaupe som hadde tatt for seg av saueflokken denne sommerdagen, men rovviltkontakten kom til gården og bekreftet at det var ulv som hadde tatt fire av sauene.

En sau var helt spist opp, en var halvspist og så fant de innvollene på et lam.

Anne Buer

Anne Buer.

Foto: Fredrik Buer / NRK

– Det fjerde dyret gikk med ørene helt bakover, med nedsunket hode og nedsunket i gangen slik sau gjør hvis det har skjedd dem noe, sier Anne Buer.

Hun kunne ikke se hva som var galt med den fjerde sauen, og ba rovviltkontakten om å se på den. Rovviltkontakten mente ulven måtte ha skadet sauen og de skjøt henne.

– Etter at vi hadde flådd henne fant vi mange bitemerker over hele ryggen. Det var gått betennelse i bittene og da kommer det små larver i sårene.

Rapport: – Lokalsamfunn tar støyten

Mandag ble rapporten "Evaluering av ulvesona" lagt frem for Miljøverndepartementet.

Anne Buers beitemark er innenfor ulvesonen og det skal den fortsette å være. Områdene der ulven kan leve uten å bli skutt bør begrenses noen steder, i følge forslagene til rapporten. Ett av dem er vest for E6 i Follo.

Reidar Åsgård, som ledet gruppen som har evaluert ulvesonene, mener mange av menneskene som lever i ulveområdene synes byrdefordelingen i forvaltningen av ulv er urettferdig.

Reidar Åsgård

Reidar Åsgård.

Foto: Fredrik Buer / NRK

– Mange har følelse av avmakt, at storsamfunnet utnytter lokalsamfunnet, sier Åsgård.

Åsgård mener frykten for ulv hemmer næringsutvikling som jordbruk og reiseliv og utvalget foreslår derfor at kommuner med ulverevir får penger som kommunestyret kan bruke til å støtte opp lokal næring.

Det foreslås at det blir satt av 8-10 millioner kroner for hver ynglende familiegruppe.

– Dette er et håndslag til lokalsamfunnene som tar støyten for storsamfunnet, sier Åsgård.

Sauebonde Anne Buer mener det kan være bra.

– Hvis pengene går til det de skal så. Akkurat her ved boligområder kunne det vært mer gjerder, og høyere gjerder, så ulven holder seg der den skal.

Sauebonde: – Ulven er lur

Etter at to av Anne Buers lam forsvant på forsommeren, satte hun opp flere strømgjerder, men likevel hadde ulven hoppet over gjerder og forsynt seg med fire dyr den helga familien var på tur.

Buer føler seg sikker på at ulven er så lur at den hadde sett seg ut gården og slo til da familien var borte. Familien har drevet med sau i seks år og har ikke tidligere vært plaget av ulv eller gaupe.

– Men vi må bygge gjerdene høyere og strømmen må bli sterkere, så kan det hende vi unngår ulv fremover, sier Anne Buer.

Nå sier Buer at skulle hun oppdage ulv på beitet heretter, vil hun ringe naboen og få ham til å skyte den.

– Det vil jeg gjøre. Det er noe som heter nødvergeretten og den står på vår side. Hadde nabobikkja kommet inn ville vi kunne skutt den også.

Anne Buer er ikke fornøyd med nødvergeretten når hun hører at folk får fengselsstraff for å ha skutt ulv. Hun ønsker seg en presisering i den.

– Det er ikke sånn det skal være. Det er veldig greit å få nødvergeretten på sin side.

– Det psykiske tynger

Buer har ikke lyst til å slutte med sau, men sier hun ikke får lyst til å øke bestanden.

– Vi hadde lagt store planer med nye beitemarker oppover i skogen men det er lite fristende når man ikke får dekket utgifter til ordentlige gjerder.

– Det er det psykiske som tynger deg hele tiden. Hver morra og hver kveld, telle og se over flokken.

Anne Buer er opptatt av at bestanden blir holdt nede og mener det blir et problem hvis det blir fler ulv i Norge.

– Hvis ulven hadde følt seg jakta på ville den ikke vært så dristig, sier Anne Buer.

Rapport: Bør bli lettere å felle ulv

Utvalget foreslår at det skal bli enklere å skyte ulv. Man skal slippe å søke om tillatelse for å skyte ulv utenfor ulvensonen i beitesesongen.

– Erfaringene har vist at de fleste søknader hittil har blitt imøtekommet, sier Åsgård.

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet var svært skuffet over at ulv lettere skal kunne skytes og mener rapporten som ble levert til Miljøverndepartementet mandag tok ensidig hensyn til næringslivet og hørtes ut som noe Norges Bondelaget kunne ha skrevet.

– Denne rapporten er ikke god nok på sikring av ulv slik Stortinget har bestemt. Dette er ikke noe som demper ulvekonflikten. Jeg tror departementet må overprøve rapporten på et økologisk grunnlag.