Ni elger tatt av ulv i Rømskog

– Det ser ganske dramatisk ut når ulven har herjet, sier leder i Viltnemda i Rømskog, John Sigmund Moen.

Elgkadaver Rømskog

Slik ser det ut når ulven har herjet.

Foto: Kjell Flenstad

Den siste måneden har Viltnemda tatt hånd om ni elgkadaver som er tatt av ulv.

Trolig er det dyr fra den svenske djurskogflokken som har tatt seg inn til Rømskog, sier Viltnemndas leder John Sigmund Moen.

– Det har vært synsobservasjoner på tre ulver her, men vi tror at det er snakk om djurskogflokken, altså svenske grenseulver, som har trukket seg noe lenger nord enn de har vært tidligere, sier han.

– Tok opp mot 50 elger i året

Djurskogflokken hadde i fjor seks valper, og muligens også fem valper i år. Hvor mange som har kommet til Rømskog er usikkert, men Moen sier at de har vært i området rundt en måned.

På den tiden har de rukket å gjøre stor skade.

– Det ser ganske dramatisk ut når ulven har herjet. Det som er tydelig er at det er flere ulver, og antakeligvis også valper, som har kommet i ettertid og spist opp det meste av disse elgene.

(Teksten fortsetter under bildet)

Elgkadaver

Her har en elg blitt spist helt opp av ulven.

Foto: Kjell Flenstad

Det er nå tre år siden forrige gang Viltnemda fant elgkadaver som var tatt av ulv. Moen sier at problemet er godt kjent fra tidligere år.

– Det er dramatisk. Vi hadde erfaringer med dette også tidlig på 2000-tallet og da røk det opp mot 50 elger i året. For en liten bygd som Rømskog er det en veldig stor del av tilveksten.

At ulven tar så mye elg setter også sitt preg på elgjakta i området.

– Nå er vi vant med å ikke kunne jakte med løshund, så de fleste jaktlagene på Rømskog jakter med hund i bånd. Det blir en litt annen jaktsituasjon, sier Moen.

– Men det gir problemer både for jaktlagene og de som selger jaktrett, fordi det ikke er så attraktivt å jakte elg når man ikke kan slippe løs hunden.

– Mennesket må ta av overskuddet

– Mennesket står øverst på næringskjeden, men vi er sist på lista når det gjelder å forsyne oss av naturen, sier politisk nestleder i Norges Miljøvernforbund, Ørjan Holm.

Han mener det blir feil å fokusere på at elgjakten blir lidende av at ulven spiser elgen i Rømskog.

– Når rovdyret har tatt det de har behov for, så er det menneskets tur til å høste av overskuddet. Når man har fått en balanse der, så ser man hva man har igjen for menneskene å ta av, sier han.