NRK Meny

Størst vekst i Nannestad

Nannestad er den Akershus-kommunen som får størst vekst i de frie inntektene fra staten i forslaget til statsbudsjett. Ås får minst. Akershus-kommunene samlet får 3 % inntektsvekst, det samme får Oslo. Veksten på landsbasis er 2,6 prosent.