Stor økning i lovbrudd ved Ahus

Ahus har brutt arbeidsmiljøloven over ni tusen ganger i år, viser Ahus egen rapport. Personaldirektøren mener likevel pasientenes sikkerhet er ivaretatt.

Ahus

I rapporten kommer det blant annet frem at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er brutt 9.099 ganger i løpet av årets fire første måneder.

NRK har flere ganger skrevet om urovekkende forhold ved Akershus Universitets sykehus. Særlig akuttmottaket ved Ahus har fått mye kritikk.

På fredagens styremøtet ved Ahus ble tertialrapporten for 1.kvartal lagt frem. Rapporten avslører en økning i rapporterte lovbrudd ved sykehuset, skriver Romerikes Blad.

– Det har sammenheng med den krevende driftssituasjonen vi har vært i. Brudd på arbeidsmiljøloven representerer en type arbeidsbelastning eller skjevhet mellom oppgaver og ressurser som over tid ikke er bra. Hittil i år har vi hatt altfor mange brudd, sier personaldirektør ved Ahus, Jan Inge Pettersen til RB.

Pettersen sier Ahus har nullvisjon i forhold til brudd på arbeidsmiljøloven, men mener likevel pasientsikkerheten er ivaretatt med dagens situasjon.

9099 brudd

I rapporten kommer det blant annet frem at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er brutt 9.099 ganger i løpet av årets fire første måneder.

  • Les rapporten her.

I samme tidsperiode i fjor var tallet 7.192. Det betyr at det har vært en økning på 26 prosent i rapporterte brudd til nå i år, skriver Romerikes blad.

– Må styrke bemanningen

Finn W. Halvorsen.

Hovedvernombud ved Ahus, Finn W. Halvorsen

Foto: Mats Sparby / NRK

Hovedverneombud ved Ahus, Finn W. Halvorsen mener lovbruddene er svært alvorlige.

– Det er jo omfattende brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstidbestemmelsen er til for å verne de ansatte, og i forhold til liv og helse, sier Halvorsen til NRK.

Halvorsen mener sykehuset nå må styrke bemanningen.

– Dette er et bilde på at det er ubalanse mellom arbeidsoppgaver og ressurser ved Ahus.