NRK Meny
Normal

Rektorer mot karakterer på 5. trinn

Et stort flertall av Oslos rektorer på barneskolen sier nei til karakterer på 5. trinn. 71 prosent av rektorene har svart på NRKs spørsmål, og 84 prosent er imot.

rektor Morten Sesseng ved Bøler skole

Rektor Morten Sesseng ved Bøler skole i Oslo mener 5. klassinger trenger mer utfyllende tilbakemeldinger enn karakterer.

Foto: Daniel Bjur / NRK

Høyre, som skal lede landets nye regjering, vil innføre karakterer i barneskolen, men de får liten støtte av rektorene i Oslo.

Bare fire av de 77 barneskolerektorene som har svart, ønsker karakterer for 5 klassingene.

Flere av 5.-klassingene vi traff på Bøler skole var enige med rektorene.

– Nei, karakterer i barneskolen? Det synes jeg ikke noe om. Det kan jo hende at noen føler seg utenfor hvis de får lav karakter. Eller kanskje noen begynner å sette ut rykter eller skryte, sier Nora Syderud

Ønsker du karakterer i 5. klasse?

– Ja, kanskje det. Da blir man mer vant med karakterer, før man begynner på ungdomsskolen. Så slipper man å grue seg sånn, sier Frida Syderud.

– Jeg synes det høres ut som en dumt idé. Det kommer bare til å skape stress, sier Bo Bøhlerengen Utseth.

NRK kontaktet 109 barneskolerektorer, og 77 svarte på spørsmålet om de ønsker karakterer på 5 trinn. Av de 77 svarte 65 nei. En av dem er rektor Morten Sesseng ved Bøler skole.

– Elever i 5. trinn trenger mer utfyllende tilbakemelding enn karakterer. Forskning viser at når barn i den alderen får tilbakemelding i form av karakter, så ser de bare tallene, sier han.

Bare fire av de spurte er for karakterer

Av de 77 rektorene vi spurte, var åtte usikre eller ville ikke svare, og bare fire var for karakterer. En av dem er rektor på Kastellet skole Torill Rødeggen.

– Jeg tror karakterer vil øke motivasjonen til elevene. For noen år siden innførte vi skriftlig vurdering på barnetrinnet. Det er en slags snikinnføring av karakterer. Dette oppleves positivt både av elevene og foreldrene, sier hun

Mange mener at karakterer vil svekke allerede svake elever. Hva tenker du om det?

Saken fortsetter under bildet

Bøler skole

Rektor ved Bøler skole i Oslo er én av 65 rektorer som ikke ønsker karakterer i 5. trinn.

Foto: Daniel Bjur / NRK

– Jeg kan forstå at enkelte er redde for at karakteren kan få dem til å føle seg enda mer utenfor. Det må skolen ta på alvor i form av måten vi kommuniserer ut eventuelle karakterer, sier hun.

Mange rektorer er uenige med Høyre

Dette er noen av reaksjonene vi fikk fra barneskolerektorene:

«Det har ingen hensikt å innføre karakterer i 5. trinn. Dette er en politisk sak hvor vi ikke blir hørt »

«Det er altfor tidlig å sette inn karakterer i 5. trinn»

«All forskning viser at elevene har større utbytte av jevnlige tilbakemeldinger fra lærer i andre former enn karakterer.»

« Jeg er imot karakterer på 5. trinn, men stiller meg ikke helt avvisende til karakterer på barnetrinnet. Men 5. trinn er litt tidlig.»

« Ja! Tror ikke elevene trenger det, men lærerne trenger det.»

Budstikka har hatt en undersøkelse der de spurte rektorer i Asker og Bærum om hva de synes om karakterer i 5. trinn. Her svarte 32 av de 33 spurte at de var imot.

Høyre: – Ikke overrasket

I sitt partiprogram foreslår Høyre at det skal innføres tallkarakterer i norsk og matematikk fra 5. klasse.

Utdanningsforbundet, samt partiets potensielle regjeringspartnere Venstre og Krf, er negative til forslaget. Mens Lektorlaget støtter Høyres forslag.

Skolebyråd Torger Ødegård fra Høyre sier han ikke er overrasket over Oslo- rektorenes motstand mot karakterer på 5 trinn.

– Vi innførte skriftlig tilbakemelding i basisfag og jeg vet at det jobbes seriøst med det. Så jeg synes ikke det er rart at oslorektorene ikke ser behovet for ytterligere tilbakemeldinger.

Hvorfor vil du ha karakterer fra 5. trinn?

Byråd for finans, Torger Ødegaard

Byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– De elevene som ikke har foreldre som hjelper til, er avhengig av en klar og tydelig tilbakemelding så tidlig som mulig. Det er min oppfatning, sier han.

Men her er skolebyråden på kollisjonskurs med rektorene. For de fleste av dem som sa nei til karakterer, begrunnet det med at det vil ramme de svakeste elevene.

– Karakterer er mye mere sammenlignbare enn tilbakemeldinger. Jeg tror at elever som får dårligere karakter vil synes at det er lite motiverende, sier rektor Morten Sesseng rektor ved Bøler skole.