NRK Meny
Normal

Vil kaste politikerne ut av rovviltnemnda

Politikere bør ikke lenger få bestemme hvor mange ulv som skal skytes, mener miljøbyråd Guri Melby (V).

Ulvetatt sau

FELLER FEM ULV: Hittil i år er over 250 sau tatt av ulv, i Akershus og Hedmark. Det førte til at rovviltnemndene bestemte seg for å gi lisens for jakt på én ulv mer enn det som først var foreslått.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Nylig vedtok politikerne at det skal felles fem ulv i Akershus og Hedmark denne vinteren. Det er ett dyr mer enn hva fagfolkene gikk inn for.

Miljøbyråd i Oslo, Guri Melby i Venstre, mener politikerne ga etter for press fra sauenæringa. Hun kaller vedtaket for miljøkriminalitet.

Guri Melby

FOR FAGFOLK: Miljøbyråd i Oslo, Guri Melby (V) mener det må sitte fagfolk, og ikke politikere, i rovviltnemnda.

Foto: Eirin Eikås / NRK
Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

KRITISK: Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er sterkt kritisk til at rovviltnemnda har bestemt at fem ulver i østlandsområdet skal tas ut til vinteren.

Foto: Elin Martinsen / NRK

– På Østlandet har vi en liten norsk ulvebestand. Det å ta et stort uttak av den er å betrakte som miljøkriminalitet. Det er også et bevis på at rovviltnemnda er blitt politisert, og at man ikke greier å ta sin rolle som forvalter på alvor, sier Guri Melby.

Bekymret for bestanden

Naturvernforbundet mener jakten setter ulvebestanden i Norge i fare, og er også bekymret for at valpene til Østmarka-ulvene Fenris og Frøya skal bli skutt når jakten starter. Selv om reviret ligger innenfor ulvesonen, der de er fredet, kan valpene bevege seg utenfor området.

– Vi er veldig bekymret. Nå begynner ulveungene fra Østmarka-reviret å vandre ut, og de risikerer å bli skutt med det vedtaket som er gjort nå, sa fagleder for naturmangfold, Arnodd Håpnes til NRK da vedtaket om å skyte én ulv mer ble kjent.

Så langt i år er det felt 11 ulver. Samtidig har ulv tatt over 250 sau i Akershus og Hedmark.

– Sauebønder har for stor innflytelse

Melby frykter at sterke historier fra sauebønder som mister dyrene sine, kan påvirke politikere til å felle flere ulv enn fagfolk anbefaler. Derfor vil miljøbyråden at andre skal bestemme hvor mange ulv som skal felles.

– Jeg mener nemnda i hovedsak bør bestå av fagpersoner. De bør være bredere sammensatt, slik at for eksempel interesseorganisasjoner kan være representert, sier hun og legger til:

– Men det bør ikke være politikere som bestemmer til slutt.

Miljøbyråden mener vi bør se til Sverige, der de i større grad har fagfolk i sine nemnder.

– Det er viktig at nemnda er i stand til å ta helhetshensyn, og ikke la noen interesser få for stor makt. Jeg tror en særinteresse som sauebønder kan få større innflytelse når det er politikere som sitter der, enn om det hadde være fagfolk, sier Melby.