Kvarme: – Jeg har lært mye

Ole Christian Kvarme (68), som har vært biskop i Oslo siden 2005, gir seg som øverste kirkelige leder i Oslo av helsemessige årsaker.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme

SLUTTER: Biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, gir seg som biskop. Her på besøk i en romleir på Årvoll i Oslo i 2012.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Jeg har vært biskop i til sammen 19 år. I fjor hadde jeg to netthinneoperasjoner på høyre øye. Nå er tiden moden for å søke avskjed, sier biskop Ole Christian Kvarme til NRK onsdag kveld.

– Er du sliten?

– Jeg er ikke 30 år lenger, men motivasjonen og gleden over å få gjøre en gjerning i kirken er der fortsatt.

Kvarme ble biskop i Oslo i mars 2005. Før det var han biskop i Borg, med bispesete i Fredrikstad. Han vil ha sin siste arbeidsdag 30. september.

Ole Christian Kvarme (68), som har vært biskop i Oslo siden 2005, forklarer i Dagsrevyen hvorfor han seg som øverste kirkelige leder i Oslo.

Skeptisk til homoekteskap

Da Kvarme overtok rollen som biskop etter Gunnar Stålsett var han svært omstridt.

Årsaken var at Kvarme støttet et vedtak om at prester som levde i et homofilt samliv ikke skulle ansettes i kirken.

Mange mente de konservative overkjørte kirkens folkelige flertall. Men Kvarme selv sa til NRK at han ønsket å være en biskop for alle

Likevel har han vært svært kontroversiell blant homofile. De har følt at biskop Kvarme, med sin konservative teologi, har snudd dem ryggen. Han var også en motstander av at homofile skulle få gifte seg i kirken.

Men i oktober 2015 stemte Kvarme likevel ja til at kirken kan vie homofile par. Det var et kompromiss innenfor bispemøtet der biskopene ble enige om at begge syn var legitime i kirken.

– I denne situasjonen var det viktig å bidra til enhet i Kirken vår, sa Kvarme til NTB den gangen.

– Har lært mye

Onsdag sier Kvarme til NRK at han forstår mange av reaksjonene.

– Tro er noe som Gud skaper i våre hjerter, liv og tanker. Jeg håper at det jeg formidler når flere enn bare mine meningsfeller, sier Kvarme.

– Men er det leit hvis noen har sluttet å tro på grunn av dine standpunkter?

– Det er det helt opplagt. Men jeg har lært mye av medarbeidere i kirken som selv er homofile eller lesbiske. Det har gjort noe med meg.

Neste uke starter Kirkemøtet i Trondheim hvor den nye vigselsliturgien skal vedtas. Det er én liturgi som kan brukes både for heterofile og homofile. Det er usikkert om biskop Kvarme vil støtte denne nye liturgien.

– For meg er det vesentlig at ekteskapet er en pakt mellom mann og kvinne, og at dette tradisjonelle synet har rom i kirken. Men det er flertall for å åpne for vigsel av likekjønnede par, og det må jeg ta til etterretning.

Ønsker liberal etterfølger

Sturla Stålsett

MULIG ETTERFØLGER: Sturla Stålsett.

Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Kvarme forteller at han har opplevd at flere hjertesaker har falt i skyggen av homodebatten. Blant annet kirkens arbeid for fattige.

Oslobispen har også noen tanker om hvilke egenskaper etterfølgeren hans bør ha.

– Jeg tenker at en viktig side ved en biskops gjerning i Oslo er kjærlighet til byen og menneskene der, og kjærlighet til Jesus.

Kvarmes avskjed vil utløse et ras av initiativer for å finne hans etterfølger.

Åpen Folkekirke, som har flertall både i bispedømmerådet og i Kirkerådet, vil i Oslo kreve at en liberal biskop etterfølger Kvarme. Blant de heteste kandidatene er professor Sturla Stålsett, sønn av den forrige oslobispen Gunnar Stålsett.

Stålsett er en radikal teolog med nære forbindelser til den latinamerikanske frigjøringsteologien. Inntil i fjor var han leder av Åpen Folkekirke.

Olav Fykse Tveit

BISKOP-KANDIDAT: Olav Fykse Tveit.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

En annen kandidat er Olav Fykse Tveit. Han er generalsekretær i Kirkenes Verdensråd og er kjent som en svært dyktig teolog.

Begge har doktorgrader å vise til, noe bispekollegiet i Norge i dag mangler.