NRK Meny
Normal

Nok en terrorsiktet kan løslates

Oslo tingrett vil ikke forlenge varetektsfengslingen av 28-åringen som er siktet for terrorplanlegging og skyting mot synagogen i Oslo.

John Christian Elden, Petar Sekulic og Johnny Veum
Foto: Morten Holm, Holm, Morten

Den 28 år gamle norskpakistaneren som er siktet for terrorplanlegging og skyting mot synagogen i Oslo, bør ifølge Oslo tingrett løslates fra varetekt.

Retten viser til at sannsynlighetsovervekten for at det foreligger skjellig grunn til mistanke ikke er stor, samtidig som etterforskningen så langt, til tross for at den er i ferd med å nærme seg en avslutning, ikke har frembrakt mange og sterke bevis utover særlig samtalen 8. august 2006.

Anker til lagmannsretten

Men tingretten har gitt løslatelsen oppsettende virkning, siden det er skjellig grunn til mistanke mot 28-åringen og siden det er et alvorlig forhold han er siktet for, går det fram av rettens kjennelse.

Det betyr at den siktede blir sittende i varetekt inntil høyere rett har behandlet påtalemyndighetens påkjæring av kjennelsen.

Påtalemyndigheten hadde varslet at de ønsket oppsettende virkning dersom kjennelsen gikk ut på at siktede skulle løslates.

- Fare for bevis

Aktor i fengslingssaken, politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har fått frist til tirsdag morgen med å sende et begrunnet kjæremål over tingrettens kjennelse.

Den siktedes forsvarer, advokat Petar Seculic, har fått frist til tirsdag ettermiddag for å komme med bemerkninger til kjæremålet fra påtalemyndigheten.

I forbindelse med fengslingsmøtet mandag sa Blom at det er fare for ødeleggelse av bevis dersom 28-åringen blir løslatt.

- Vi er ennå ikke ferdig med etterforskningen. Det er fremdeles materiale som må gås gjennom og som igjen kan gi nye oppgaver for etterforskerne, sier Blom til NTB.

Tid og bevis

Den 28 år gamle mannen har nå vært varetektsfengslet i fire måneder. Det er mer enn lenge nok, mener mannens forsvarer Petar Seculic.

Seculic viser også til at 28-åringen i tidligere fengslingskjennelser er blitt plassert i laveste sjikt av mistanke og legger til at det ikke er kommet fram noe vesentlig nytt i etterforskningen.

- Både tiden som er gått og mistankegrunnlaget, tilsier derfor løslatelse, konkluderer Seculic.

Hovedmannen fortsatt fengslet

Oslo tingrett besluttet lørdag at den antatte hovedmannen i terrorsaken (29) blir sittende fire nye uker i varetekt, mens en 26 år gammel nordmann kan løslates.

Også denne kjennelsen er anket.

Aktor har frist til mandag ettermiddag til å komme med et begrunnet kjæremål, mens siktedes forsvarer har frist til å komme med et eventuelt tilsvar tirsdag morgen.

Både 26-åringen og 28-åringen må sitte fengslet frem til Borgarting lagmannsrett avgjør kjæremålet senere denne uken.

Før jul ble en fjerde terrorsiktet mann løslatt fra varetekt. Den 28 år gamle norsk-tyrkeren ble løslatt som følge av manglende bevis, men er ennå ikke sjekket ut av saken. Han er bare siktet for skuddene mot ambassaden, ikke for planlegging av terrorhandlinger.