Normal

NHO og LO er skeptiske

Både NHO og LO mener at planene om et beredskapssenter på Alnabru må skrinlegges hvis det står i veien for jernbanesatsingen.

Skedsmo gjør nå alt de kan for å få politiets nye beredskapssenter til kommunen. Ordføreren lokker med sentral beliggenhet, ledig tomt og rask behandling. Men politimesteren i Oslo er skeptisk.

Både NHO og LO mener at Jernbanen må få utvide på Alnabru og at politiets beredskapssenter bør ligge et annet sted. Den nedlagte militærleiren Lahaugmoen i Skedsmo er alternativ B.

Den langsiktige visjonen om en tredobling av kapasiteten ved Alnabruterminalen er skrinlagt på grunn av arealkonflikten med det planlagte beredskapssentet. Det har NHO, som organiserer store godstransportører som Posten, Schenker og Tollpost, motvillig akseptert.

Etter at politiet meldte om ytterligere arealbehov, vurderer Jernbaneverket om også målet om en fordobling av godskapasiteten må gis opp. Det vil ikke NHO godta.

– Hvis det er planlagt at man skal utvide området slik at det går på bekostning av planen for å doble godstrafikken på jernbanen, så advarer vi sterkt mot det, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

Nå mener Både NHO og LO i Oslo at jernbanen må prioriteres fremfor å utvide beredskapssenteret.

– Det må være et annet sted

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther.

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther.

Foto: Olav Juven / NRK

Regjeringen holder fast ved Alnabru som plan A for politiets beredskapssenter. Men arealkonflikten med godsterminalen gjør at de har tenkt tanken på Lahaugmoen i Skedsmo som plan B.

Men både LO i Oslo og LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Jernbaneforbund mener at plan A bør skrotes først som sist.

LO sentralt opplyser at de ikke har tatt stilling til saken.

– Alle ønsker mer gods fra vei og over til bane, og derfor må vi ha den muligheten til å utvide, sa leder Kjell Atle Brunborg i Jernbaneforbundet onsdag.

Også Erling Sæther mener at man ideelt sett bør ha beredskapssenteret et annet sted enn Alnabru.

– Slik situasjonen er nå så burde man det, sier Erling Sæther til NRK.

– Det er helt klart nødvendig at Alnabru er navet i godstrafikken. Vi må holde fast på ambisjonen om å doble godstrafikken der, og da kan ikke beredskapssenteret utvide.

NHO sentralt presiserer at de ikke er skeptiske til beredskapssenteret på Alnabru i utgangspunktet. De har imidlertid skrevet brev til samferdselsministeren og justisministeren i dag der de ber om at en arealkonflikt mellom jernbanen og beredsskapssentet unngås.

Beredskapssenter på å Lahaugmoen

Slik vil et beredskapssenter på Lahaugmoen se ut.

Foto: Skedsmo kommune