Normal

Mye kø til tross for trafikkeksperiment

Sammen med flere samfunnsaktører vil NAF vise at det er mulig å fjerne morgenkøen på E18, men selv om det var satt opp flere busser og tog tirsdag morgen var det tett trafikk på Drammensveien.

E18

E18: Selv om flere arbeidsgivere oppfordret de ansatte til å komme senere på jobb eller å ha hjemmekontor, var det mye trafikk på E18 tirsdag morgen.

Foto: Dang Trinh/NRK

– Det er en del bilister som bør prøve å ta buss, sier kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF) Inger Elisabeth Sagedal.

NAF er initiativtaker til trafikkeksperimentet «Årets beste hverdag». Forsøket skal bevise at man kan fjerne køen på E18 ved å få 600 biler av veien, og er en del av aksjonen «Kampen mot tiden», som ser på trafikkutfordringene samfunnet står overfor.

Stig Skjøstad

KAN FÅ NED TRAFIKKEN: – Hvis 600 personer velger fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, sykkel, kollektiv transport, samkjøring eller innfartsparkeringsplass denne dagen, vil trafikken flyte, lover Stig Skjøstad.

Foto: Dang Trinh

– Vi vil synliggjøre hvordan ulike løsninger som innfartsparkeringer, kollektivløsninger, fleksible arbeidstider på arbeidsplassen og bruk av kommunikasjonsteknologi i et samspill vil kunne løse trafikkutfordringene, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Ifølge NAF koster køen 2,6 millioner kroner i minuttet.

– Kostnaden vil bare øke i årene fremover helt til vi treffer vårt første trafikkinfarkt i 2022. Det vil si at det kommer til å bli jevn kø hele dagen, sier Skjøstad.

Få benyttet seg av parkeringstilbudet

Inger Elisabeth Sagedal

FORNØYD: Kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal syntes det var fin flyt i trafikken tirsdag morgen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter

VIL SAMARBEIDE: Rutersjef Bernt Reitan Jenssen mener det ikke er noe problem å få plass til flere kollektivpassasjerer.

Foto: Ruter

Flere andre aktører har vist engasjement i kampanjen. IKEA på Slependen har lånt ut parkeringsplassene sine til innfartsparkering, NSB har økt kapasiteten med 2000 plasser fra Drammen via Asker inn til Oslo, Ruter har doblet antall bussavganger inn til byen.

Tirsdag morgen mente kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal at det var mindre kø på veien enn vanlig og var fornøyd med eksperimentet.

– Statens vegvesen bekrefter at vi har fått redusert kø i dag tidlig. Det har vært snakk om halvering, men det tør vi ikke konkludere med ennå. Men vi vet at dette prosjektet har helt klart gitt effekt, sier Sagedal.

Likevel fikk NRK opplyst at kun 20 biler hadde brukt IKEAs parkeringsplasser mellom klokken 06.00 og 08.00. Da NRK var ute, stod flere av de ekstra bussene tomme og bussjåførene ventet på passasjerer.

Må samarbeide for å få ned biltrafikken

Rutersjef Bernt Reitan Jenssen sier at de har satt opp mange busser for å få opp komfortnivået og at det ikke skal være så trangt.

– Hvis vi skal lykkes med å få flere til å kjøre kollektivt, så er det viktig å få til et samarbeid med den største organisasjonen, som har alle kundene vi må verve, sier Jenssen.

I dag kan det bli kørfritt på E18 vestfra inn mot Oslo. Llykkes NAF med trafikkeksperimentet "Årets beste hverdag" vil det være langt mindre kø enn vanlig inn til Oslo i dag. Eksperimentet skal bevise at man kan fjerne køen her på E18 ved å få 600 biler av veien.

RUSHTID: På det travleste passerer rundt 3000 biler i timen et tellepunkt på E18.