Munchmuseet og Tøyenbadet kan bli revet

I dag ble planene for ny Tøyen-park lagt frem. I tre av fire forslag er planen å rive Munchmuseet og flytte Tøyenbadet.

Nytt Tøyenbad, vitensenter, friluftsscene og omlegging av Finnmarkgata, det vil kommunen bygge i Tøyenparken. I tillegg skal Universitetet i Oslo lage nytt veksthus. Alt dette må planlegges sammen.

– Noen ganger lønner det seg å pusse opp. Mens andre ganger lønner det seg å rive og bygge nytt. I tillegg kan man få mer funksjonelle bygg, sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo.

Det er fire hovedalternativ for hvordan delene skal plasseres på det store området. Skal det gamle Tøyenbadet utvides, eller skal det heller bygges nytt bad på Caltexløkka? Hvis badet flyttes til Caltexløkka, skal de to portnerboligene flyttes til den andre enden av alléen?

Park oppå Finnmarkgata

Skal vi rive dagens Munchmuseum eller skal kanskje vitensenteret bygges inn i huset? Og skal Finnmarkgata gå gjennom området med 30 km/t fartsgrense – eller skal en bit av veien senkes ned noen meter og få lokk over seg?

– Vi vil bygge nytt bad og nytt vitensenter uten å ta for mye grøntarealer, derfor ser vi også på det arealet som allerede er bebygd, sier Guri Melby, miljøbyråd.

– Med å senke Finnmarkgata oppnår vi at vi får et sammenhengende grøntareal fra Botanisk hage til Tøyenparken, og parkområdet blir omtrent like stort som Frognerparken.

Vil høre folks mening

I tiden som kommer blir beboere og andre interesserte parter invitert til åpne informasjonsmøter, før saken sendes ut på høring slik at alle berørte kan komme med meninger om planen.

– Nå er den beste anledningen for folk til å si sin mening, sier Guri Melby, miljøbyråd.

Først skal politikerne bestemme seg for hvilke av de fire forslagene de vil arbeide videre med, før de tar den endelige beslutningen om hvordan det skal bli i Tøyenparken mot slutten av 2016.

De fire forslagene

De fire forskjellige hovedforslagene.

Foto: Illustrasjon