Mener veier kan stå ferdig kjappere

Med en statlig reguleringsplan ville flere veiprosjekter blitt ferdig mye tidligere. Det mener NHO, og viser blant annet til at det har tatt 13 år å planlegge utbygging mellom Retvet og Vinterbro på E18. I dag er gjennomsnittlig planleggingstid 9-10 år for nye veiprosjekter, men NHO mener dette kan halveres.