Mener ambassade driver med sosial dumping

De ansatte ved Spanias ambassade mener de får luselønn. I tillegg har de ikke fått feriepenger på flere år, ifølge Norsk Tjenestemannslag. Nå stevnes ambassaden for retten.

Ambassade-ansatte samlet

SAMLET TROPP: De ansatte ved ambassaden står sammen i kritikken mot arbeidsplassen sin.

Foto: Kristin Grønning / NRK

Ifølge forbundet har flere av de ansatte en lønn mellom 230.000-270.000 kroner.

– Lønna er veldig, veldig, veldig lav for norske forhold. Den er også langt under fattigdomsgrena som EU opererer med, sier forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag, Tove Helvik.

Sier de må ha to jobber

En av dem hun sikter til er sjåføren ved ambassaden. Han sier han må ha ekstrajobb for å få endene til å møtes, og jobber derfor som vakt ved et hotell i Oslo om kveldene.

– Om jeg ikke jobber ekstra, har jeg store problemer med å overleve, sier Martin Ortiz til NRK.

Også kollegaen Mario Asanza, som jobber som IT-ansvarlig, forteller at han må spe på inntektene med ekstra jobb.

– Folk begynner å bli desperate. Dette går inn på folk.

Forbundssekretær Helvik sier de ansatte heller ikke har fått utbetalt feriepenger de siste årene, og at de verken får tillegg eller overtid for arbeid utført utover vanlige timer.

– Flere har plutselig fått beskjed om at de må møte på jobb. Renholdere må jobbe på natta fordi det har vært en festlig anledning. Men uten tillegg eller overtidsbetaling.

Det var Fri Fagbevegelse som først omtalte saken.

Martin Ortiz og Mario Ansanza

Mario Ansanza og Martin Ortiz er ikke fornøyd med forholdene på arbeidsplassen sin.

Foto: Kristin Grønning / NRK

– Jobbet 12–13 timer hver dag

Forholdene gjelder lokalt ansatte, som ikke er diplomater. Det vil si sjåfører, kokker, renholdere og kontoransatte. Det er den spanske stat som er arbeidsgivere. Ifølge arbeidskontraktene skal arbeidsforholdene følge norsk lov.

Men fordi ambassaden er spansk territorium har ikke Arbeidstilsynet anledning til å sjekke arbeidsforholdene.

Forbundsektretær i Norsk Tjenestemannslag, Tove Helvik.

Tove Helvik er forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag.

Foto: Kristine Grønning / NRK

– Dermed mener jeg regjeringen må ha ansvaret for at avtaler blir holdt, sier Helvik.

Ifølge Norsk Tjenestemannslag ble flere av kontraktene underskrevet i 2008. Noen har kun hatt lønnsøkning på 400 kroner frem til i dag, hevder forbundet.

– Noen ansatte har jobbet 12–13 timer i døgnet uten hvile, over flere uker, sier Tove Helvik.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de legger til grunn at ambassadene retter seg etter norsk arbeidslovgiving.

Har varslet stevning

Norsk Tjenestemannslag sendte i begynnelsen av juni inn et varsel om søksmål via forliksrådet. Ambassaden har åtte uker på seg til å svare på henvendelsen, før saken eventuelt havner i tingretten.am

– Kan man trekke den spanske stat, som er arbeidsgiver her, inn for det norske rettssystemet?

– Våre jurister mener vi kan det på forhold som gjelder arbeidstakere, sier Helvik.

Den spanske ambassaden sier til NRK at de ansatte får utbetalt lønn hver måned – også i ferien – og at de i tillegg får to utbetalinger på 3500 kroner i året. NTL mener at dette ikke er i samsvar med norsk ferielov.

Når det gjelder de andre beskyldningene enn det som gjelder feriepengene, så vil ikke ambassaden kommentere dette offentlig, men sier de følger norsk lov.

Spanias ambassade

De ansatte som jobber her ved ambassaden mener de tjener altfor lite, og at de har krav på feriepenger, tillegg og overtidsbetaling.

Foto: Kristin Grønning / NRK