NRK Meny
Normal

Mangler nasjonale mobbetall

Skolene har ingen plikt til å rapportere inn mobbetilfeller eller hvordan de håndterer dem. På denne måten går vesentlig informasjon tapt i kampen mot mobbing, mener Unicef Norge.

Mobbebrevet

BLE MOBBET: I helgen fortalte NRK om «Tuva» som ble mobbet i flere år. Ingen skjønte det før hun skrev brev til rektor. Da hadde hun fått nok av stygge ord, latter og slag.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Dessverre mangler vi et nasjonalt register over antall mobbesaker som skolen og kommunene får inn. Det er en utfordring, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef Norge.

Det finnes ikke tall på hvor mange elever på norske skoler som mobbes.

De tallene som finnes i dag er basert på elevundersøkelsen, der noen utvalgte årstrinn i skolen, rapporterer hvordan de opplever situasjonen når det gjelder mobbing og krenking.

Stokkereit mener mørketallene kan være store.

Ivar Stokkereit

FRYKTER MØRETALL: Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef Norge.

Foto: Privat

– Derfor er det behov for å se på om man trenger en nasjonal rapporteringsordning, hvor kommunene og skolene selv rapporterer inn hvor mange mobbesaker de håndterer i året.

– Det ville bidratt til at man hadde fått løftet frem og satt fokus på det store problemet mobbing er og da kunne i gjort noe med det vi antar er store mørketall, sier Stokkereit.

I den årlige elevundersøkelsen rapporterer 17 000 elever at de mobbes. Hvis man tar med de som er krenket er tallet oppe i 31 000. Klagesakene hos Fylkesmannen gir heller ikke hele bildet, for de forteller ikke noe om hvor mange mobbesaker det har opprinnelig vært i hver enkelt kommune.

– Per i dag vet vi hvor mange saker som klages inn til fylkesmannen, men vi har ingen oversikt over hvor mange saker det opprinnelig er i hver enkelt kommune i landet, sier Stokkereit.

Holder at kommunen har oversikt

Mobbing er et hett tema. Både enkeltsaker og forslag til bedre håndtering er oppe til debatt. I løpet av våren skal regjeringen ta stilling til Djupedal-utvalgets innstilling med mange forslag til endringer.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, mener ikke at en nasjonal oversikt over mobbetall nødvendigvis er det beste. Hun mener det holder at kommunene har oversikt.

– Det er skoleeiers som først og fremst skal sørge for ett godt skolemiljø. Da er det viktig at de er kjent med de vedtakene som fattes og jobber med målretta tiltak, sier Jordahl.