NRK Meny
Normal

Kutter støtte til Robust

I sitt budsjettforslag for neste år fjerner byrådet pengestøtten til Robust. Det betyr at terapitilbudet for barn og unge i Oslo kan bli lagt ned.

Robust

Robust er et lavterskeltilbud til barn og unge i Oslo, og har kontor på Grønland.

Foto: Kirkens Bymisjon

Gjennom Robust har Kirkens Bymisjon i 24 år tilbudt gratis hjelp til barn i skolealder og deres familier.

Familieterapeut og leder for Robust, Brit Selvik sier at de er helt avhengige av denne pengestøtten.

– Konsekvensen vil bli at Robust ikke får fortsette, for vi er helt avhengige av den bevilgningen som Oslo kommune har gitt, sier Selvik.

Brit Selvik

Brit Selvik, leder for Robust i Kirkens Bymisjon, Oslo.

Foto: TORSTEIN IHLE

Lavterskeltilbud

Robust er et lavterskeltilbud til barn og unge i Oslo, og terapeutene er i kontakt med rundt 200 familier i året. Kontoret på Grønland har fem familieterapeuter, og ventetiden er et par uker.

– Vi når den gruppen som ikke har så store problemer at de vil kunne få en time i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi når også den gruppen som stå i kø for å få time der, sier Selvik.

– Vi har tillit til og håp om at vedtaket kan gjøres om, slik at Robust kan fortsette også etter 1. februar neste år.

– En snuoperasjon for sønnen min

Én som har benyttet seg av tilbudet, er en gutt som fikk problemer med angst da han var 12 år etter flere dødsfall i familien. Moren forteller til NRK at hun opplevde de kommunale tilbudene som mangelfulle, men at de fikk den hjelpen de trengte hos Robust. Hun forstår ikke at kommunen vil legge ned tilbudet.

– Jeg tenkte ”Nei, dette som fungerer, skal det tas vekk?”. Jeg synes nesten det er en katastrofe at ikke andre skal få den hjelpen vi har fått, sier hun.

– Jeg vil si at det har representert en snuoperasjon for sønnen min.

Mener tilbudet fortsatt er godt nok

I et brev fra kommunen, begrunner de fjerningen av pengestøtten med omfattende budsjettkutt. Avdelingsdirektør Wenche Eyde i Barne- og familieetaten sier at Robust-tilbudet har blitt nøye vurdert.

– Det er klart at når vi får et kutt på 19,1 millioner kroner for 2013, må vi se på alle tjenestene. Og når vi sammenligner med Robust, ser vi en nedgang i etterspørsel etter de forebyggende tiltakene, sier Eyde.

Til tross for kuttene neste år, mener Eyde at tilbudet til barn og unge fortsatt vil være godt nok.

– Vi ser at bydelene er i stand til å drive disse forebyggende tiltakene i egen regi. Det er bygget opp så mye lokalt nå, at det nesten ikke kan sammenlignes med for ti år siden. Familievernkontorene og barne- og ungdomspsykiatrien, i tillegg til det lokale, kan gi et tilbud.