NRK Meny
Normal

Kaster Ahus-styret

Etter et ekstraordinært styremøte i dag, har styret i Helse Sør-Øst vedtatt å oppløse styret i Ahus. Grunnen er at det nåværende styret ikke har tillit til fungerende sjef Stein Vaaler.

ahus

MANGLER FORTSATT SJEF: Fem måneder etter at Hulda Gunnlaugsdottir gikk av med umiddelbar virkning, er det fortatt ikke ansatt en etterfølger.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Endringen i styresammensetningen vil skje i et foretaksmøte rett over helga, står det i en pressemelding fra Helse Sør-Øst.

Styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum, vil ikke gå nærmere inn på hva konflikten mellom styret og Stein Vaaler dreier seg om.

– De siste dagene har det oppstått en uklar situasjon med hensyn til tillitsforholdet mellom styret og konstituert administrerende direktør. Det er en situasjon vi som eier, ikke kan sitte rolig å se på. Vi må sørge for å få reetablert klare styringslinjer ved Ahus snarest mulig. Derfor går vi til det skritt å ta av det nåværende styret, sier Oksum.

Styreleder Göran Stiernstedt sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i påstanden fra styreleder i Helse Sør-Øst om at det er samarbeidsproblemer med ledelsen ved Ahus.

– Jeg har ikke på noen måte mistillit overfor Stein Vaaler som er konstituert administrerende direktør, sier Stiernstedt.

Stiernstedt skal være ute

Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Oksum bekrefter til NRK at de håper på å få plass et nytt styre tidlig neste uke.

– Betyr det at hele styret byttes ut?

– Ikke nødvendigvis. Rent formelt må vi ta av det nåværende styret, og oppnevne et nytt styre. Men det vil ikke være unaturlig, slik jeg ser det nå, at noen av de eksisterende styremedlemmene blir oppnevnt i det nye, sier Oksum.

Oksum presiserer at dette gjelder de eieroppnevnte medlemmene i styret. I tillegg består styret av ansattrepresentanter som oppnevnes på eget vis.

Styreleder Göran Stiernstedt kommer ikke til å oppnevnt i det nye styret.

Stiernstedt sier han respekterer avgjørelsen, men at det er trist at han må slutte.

– Jeg liker Ahus og de mange flinke ansatte der. Mye går også rett vei ved sykehuset, blant annet er underskuddet på vei ned. Jeg hadde gjerne fortsatt som styreleder.

Sjefene møtes senere i dag

Fungerende direktør Stein Vaaler vil ikke kommentere til NRK hvorvidt han er spurt om å bli ny direktør, men sier at det skal være et møte mellom sjefene på Ahus senere i dag.

Det vil ikke bli noe allmøte for sykehusets ansatte.

konstituert administrerende direktør ved Ahus Stein Vaaler

Stein Vaaler.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

«Uklarheter i tilliten»

I en pressemelding sier administrerende direktør i i Helse Sør-Øst, Peder Olsen, at driftssituasjon ved Ahus har vært utfordrende.

– Da jeg ble gjort kjent med at styret ved Ahus ikke kunne ansette administrerende direktør i sitt møte onsdag 26. mars, og at det samtidig hadde oppstått uklarheter knyttet til tilliten mellom sittende styre og konstituert administrerende direktør, ønsket jeg å orientere styret i Helse Sør-Øst om situasjonen og min bekymring, sier Peder Olsen.

– Jeg deler denne bekymringen, sier Per Anders Oksum i pressemeldingen.

– Selv om Ahus under konstituert ledelse de siste månedene har vist en positiv utvikling både med hensyn til ventetid og tilgjengelighet, fristbrudd og økonomiske resultater, er det nødvendig så raskt som mulig å sikre stabilitet og forutsigbarhet i den øverste ledelsen ved foretaket, sier Oksum.

Uten sjef i fem måneder

I oktober i fjor gikk administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir av med umiddelbar virkning. Bakgrunnen var blant annet konflikten med sykepleierne om helgeturnus.

Siden har viseadministrerende direktør Stein Vaaler fungert som sjef.

Sykehusets styreleder Göran Stiernstedt sa at de ville starte rekrutteringen med en gang, uten at noen en ny sjef er på plass fem måneder senere.

Det har vært forventet at Ahus-styret skulle avklare hvem som blir ny direktør på et styremøte tidligere denne uken, men det skjedde ikke.

NRK har fått bekreftet at det er et ekstraordinært styremøte kl. 9 i dag på telefon. Etter det NRK erfarer diskuterer de problemene med å finne en ny Ahus-sjef.

– Mye rykter og desinformasjon

NRK hadde samtalen om ukens styremøte med styreleder Göran Stiernstedt på Ahus tidligere i dag, før vi fikk bekreftet at det er et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst. Da sa han følgende om det som pågikk i på Ahus styremøte på onsdag den 26. mars.

– Styret fikk informasjon om prosessen rundt ansettelse av ny administrerende direktør. Styret har fortsatt ikke klart å finne en kandidat og arbeidet vil fortsette, sa Stiernstedt.

Han la videre til at rykter om debatt på møtet var overdrevet.

– Det går mye rykter og er mye desinformasjon om det som pågår. Vi har ikke diskutert enkelte kandidater, men kun informert om prosessen. Det var ikke noen debatt i styret, sier Stiernstedt.

NRK har ikke fått tak i styrelederen etter at møtet på Helse Sør-Øst ble bekreftet.

– Ingen ville være fyrbøter i helvete

– Det var vel ingen som ville være fyrbøter i helvete, sa tillitsvalgt for legene, Åge Husby, til Dagens Næringsliv i går.

Husby sier at legene gjerne vil ha Vaaler som administrerende direktør, og tror sykehusets dårlige rykte har gjort rekrutteringsprosessen vanskelig.

Etter at søknadsfristen gikk ut i januar, var det kun seks navn på søkerlisten. Flere av disse var uaktuelle, og dermed skulle styret selv ta kontakt med aktuelle kandidater gjennom et rekrutteringsbyrå.

Sykehus i hardt vær

NRK har flere ganger skrevet om urovekkende forhold ved Akershus universitetssykehus. I juni i fjor viste sykehusets egen rapport at Ahus hadde brutt arbeidsmiljøloven 9 099 ganger i løpet av årets fire første måneder.

Særlig akuttmottaket ved Ahus har fått mye kritikk.

I en bekymringsmelding til Fylkeslegen i desember 2012, skrev anonyme ansatte at pasienter daglig måtte vente inntil 12 timer før de blir tatt imot av lege. Kort tid senere leverte sykepleiere en bekymringsmelding om at pasientsikkerheten ved akuttmottaket var uholdbar.

I 2012 fikk Ahus kraftig kritikk av Fylkeslegen for å ha drevet uforsvarlig i 2011. Daværende direktør Hulda Gunnlaugsdottir var ikke enig i kritikken.