Krise for Oslopakke 3

Oslopakke 3 er i økonomisk krise, og innspill fra samferdselsdepartementet kan bli viktige. De legges i dag frem, sammen med Nasjonal transportplan.

Første salve i Lørentunnelen
Foto: Nyhetsspiller / NRK

Samferdselspolitiker Erlend Helle fra Akershus har mange med seg i sitt fremste krav til transportplanen.

- Oslopakke 3 er inne i en krise, i den forstand at inntektene ser ut til å svikte relativt mye. Men den kanskje største krisen, er at prosjektene er i ferd med å bli fryktelig mye dyrere enn det som var lagt til grunn, sier han.

Sprekker etter tur

- Et eksempel er Kolsåsbanen, som ser ut til å bli tre ganger dyrere. Og vi vet at Riksveg 20 nå har dobbel pris, og at Ulven-Sinsen sprekker for andre gang. Så her må det tas grep for å få dette til å gå i hop, sier Helle.

Den nye sprekken på tunnelen Ulven-Sinsen er på cirka 300 millioner kroner. Og det vil koste 3,6 milliarder kroner når den omsider står ferdig.

Tunnelen var det første veiprosjektet som ble gjenopptatt, da bompenger fra Oslopakke 3 begynte å renne inn.

Den er et godt eksempel på kostnadsprekker som kan forklare de økonomiske kriser som vil ramme Oslopakke 3. Prosjektsjef Stein Fyksen i Vegvesenet region Øst forklarer hva som skjedde i Ulven-Sinsentunnelen:

- Når det gjelder store ringvei Ulven-Sinsen så har vi vært maksimalt uheldige med prisstilbudene, og at vi har fått en stor økning på grunnheverskostnadene, sier han.

- Er Oslopakke 3 i trøbbel?

- Når kostnadene øker, og rammene er gitt, så vil det ha en konsekvens ved at andre ting må skyves ut, sier Fyksen.

Vil ha mer bompenger

Det er ikke bare det at kostnadsveksten gjør alt i Oslopakka dobbelt så dyrt, og at bevilgningene fra staten svikter. Inntektene i bomringen sviktet også, og i år er svikten beregnet å bli 250 millioner kroner, noe som også rammer prosjektene. Veier kan falle ut av pakka, men det trolig ikke nok, mener Helle:

- Skal dette gå i hop, må vi som politikere ta ansvar og prisen i bommen må nok settes opp i rimelig nær framtid.

- Men har vi ikke nådd en smertegrense når det gjelder bompenger?

- Nei, det er på ingen måte noen smertegrense, den prisen vi har, sier Helle.

Dette og mer får vi svar på i dag, når departementet sier hva som kreves for å godkjenne Oslopakke 3.

Men budsjettsprekken på 300 millioner kroner for Sinsen-ulven tunnelen vil neppe føre til noen ny stans i prosjektet, sier Stein Fyksen:

- Nei, det prosjektet er så viktig for Oslo by og for Groruddalen, at å stoppe det anser jeg som uaktuelt.