NRK Meny
Normal

Krever Munch-saken utsatt

Forsvarerne i Munch-saken krever ankesaken utsatt fordi påtalemyndigheten nekter dem innsyn i hemmelige dokumenter.

Skrik og Madonna
Foto: Munch-museet, Munch-museet / Richard Jeffries / handout / Scanpix

Avgjørelsen om å kreve ankesaken utsatt ble tatt på et møte mellom forsvarerne i saken tirsdag. Saken er berammet til å starte i Borgarting lagmannsrett 20. februar.

- Vi fremmer en felles begjæring om utsettelse av saken til Borgarting lagmannsrett, bekrefter advokat Sverre Næss ovenfor NRK.

Politiets informanter i livsfare

I forrige uke slo Høyesteretts kjæremålsutvalg fast at forsvarerne har krav på innsyn i en rekke dokumenter som påtalemyndigheten har holdt tilbake for forsvarerne.

Dokumentene skal blant gi en forklaring på hvordan de uerstattelige maleriene Skrik og Madonna kom til rette i fjor høst.

Men med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 242a med henvisning til at politiets informanter kan komme i livsfare, har statsadvokat Morten Hojem Ervik bedt om en ny vurdering av dokumentene.

Trolig vil også denne prosessen gå helt til Høyesterett, noe som vil ta flere uker.

Rettssaken kan bli avlyst

- Det som er sikkert, er at den rettslige vurderingen av dokumentene ikke under noen omstendighet vil bli ferdigbehandlet før ankesaken skulle starte, sier advokat Johnny Veum som forsvarer Petter Tharaldsen.

Dersom hensynet til politiets informanter veier tungt nok, risikerer påtalemyndigheten i ytterste konsekvens å måtte slippe alle de tiltalte fri og frafalle alle beskyldninger om deltakelse i ranet.

Det vil kunne skje dersom statsadvokaten nekter å utlevere dokumentene selv etter en ny runde i Høyesterett.

- Det er mer enn en hypotetisk mulighet at det kan skje i denne saken, sier Veum til NTB.

Uhørt omkamp

Advokat Sverre Næss mener at statsadvokaten opptrer helt uhørt når han tar omkamp etter at Høyesterett ga innsyn i de omstridte dokumentene.

Advokat Næss mener påtalemyndigheten har noe å skjule og at henvisningen til informanters liv og helse kun er et påskudd.

Advokatene har argumentert med at opplysningene er viktige for deres klienter i ankesaken som etter planen skal opp i Borgarting lagmannsrett i slutten av februar.

Både lagmannsretten og høyesterett mener dokumentene er relevante i rettssaken, og at advokatene har rett til å få dem utlevert.