Kortere ventetid i Oslo og Akershus

Ventetiden på sykehusene gikk ned med 15 dager i snitt i hele Helse Sør-Øst fra 2013 til i fjor, viser tall fra Helsedirektoratet. Eneste økning hadde Lovisenberg Diakonale Sykehus, der økte ventetiden med gjennomsnittlig 13 dager.