NRK Meny

Ikke mange flere på trikk og bane

Til tross for dieselforbud på veiene, ser ikke Ruter noen stor økning i passasjertallene. De har ikke vært nødt til å ta i bruk ekstra busser. De merker derimot at bussene har bedre fremkommelighet fordi det er færre biler.