NRK Meny
Normal

I høst ble han valgt inn i menighetsrådet – i dag ble han sendt ut av landet

Da sognepresten i Torshov Lilleborg kirke satte seg ned i går for å forberede en begravelse, fikk hun beskjeden hun hadde håpet å slippe.

James Malak, med Kristin Walstad og Arya Kalhor

James Malak sammen med Kristin Walstad i Kirkens Bymisjon og Arya Kalhor i organisasjonen Mennesker i Limbo.

Foto: Liv Berit Gilberg / NRK

Vennen, menighetsrådsmedlemmet og den gode hjelperen i kirken, James Malak, var kjørt til Politiets utlendingsinternat på Trandum. Planen var å sette ham på et fly til Kenya torsdag morgen.

Sogneprest Signe Fyhn

Sogneprest Signe Fyhn har ikke hørt fra Malak etter utsendelsen.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Malak fikk beskjeden om at han skulle sendes ut da han møtte opp hos politiet. Han har hatt meldeplikt hos Politiets utlendingsenhet siden i høst. Sogneprest Signe Fyhn fikk mast seg til å besøke ham der i går. Siden har hun ikke hørt noe.

– Jeg vet ingen ting, jeg vet bare at han fikk beskjed om å reise på kort varsel. Folk i menigheten spør etter ham, men jeg har ikke noe å si, forteller hun til NRK.

Politiets Utlendingsenhet (PU) vil ikke bekrefte om Malak reiste i morges, de kommenterer ikke enkeltsaker uten at taushetsplikten er opphevet.

Malaks advokat Halvor Frihagen hørte ikke om utsendelsen før folk i menigheten ringte.

Asylavslag i 2009

James Malak søkte asyl i Norge i 2006, men fikk avslag. Blant annet på grunn av språktester mener UDI og UNE at han må være født i Kenya. Selv sier han at han er født i Sør-Sudan, men har bodd i flyktningleir i Kenya siden han var ti år.

PU presiserer på generelt grunnlag at en språktest aldri alene vil være avgjørende, men bare er ett moment i en identitetsavklaring.

Året etter avslaget begynner Malak å gå i Lilleborg kirke, og blir raskt en del av miljøet der. Han hjelper til med babysang og barnekor, lager vafler og fikser kirkekaffe. Hele tiden uten å ha papirene i orden.

Biskopen gjør unntak

I høst blir han også valgt inn i menighetsrådet. Da bruker biskopen en unntaksbestemmelse, for medlemmer må egentlig ha et norsk personnummer.

Litt senere på høsten ifjor blir Malak stoppet av politiet. Han har akkurat gått av bussen og er på vei til kirken.

Politiet har et utvisningsvedtak på ham, og tar ham med til Trandum. Han får dra derfra, men må melde seg for politiet to ganger i uken - mens de skal samarbeide for å skaffe reisedokumenter.

James Malak og Liv Øyen Strind

James Malak sammen med diakon Liv Øyen Strind i Torshov Lilleborg menighet under forberedelse til barnesang i kirken.

Foto: Liv Berit Gilberg / NRK

Kenyanske papirer

Ifølge sognepresten og advokat Frihagen har James Malak selv forsøkt å skaffe reisedokumenter fra den kenyanske ambassaden tidligere, uten å lykkes.

Hva slags dokumenter politiet nå har, vet ikke Fyhn.

– Generelt kan vi si at ny informasjon kan dukke opp i saker, som gjør at land kan akseptere en borger man tidligere ikke har akseptert, sier Donna Galway, teamleder ved PUs ID-seksjon.

– Må finne en løsning

Kristin Walstad har gjennom jobben på Kirkens Bymisjons sted Batteriet hatt nær kontakt med James Malak. Hun mener norske myndigheter må ta ansvar for den store gruppen som har vært lenge i landet uten papirer.

– Nå sender de ham jo til Kenya, er ikke det å ta ansvar?

– Du kan si at retur er en måte å gjøre det på. Men han er fra Sør-Sudan, og det finnes også mange andre som ikke kan sendes noe sted. De må nå få rettigheter, sier Walstad.