Høye bølger om Oslos drikkevann

Først refset Mattilsynet Oslo kommune for vannsommel. Så kontret byrådet med å spørre om dette er noe Mattilsynet har noe med.

Høst i Maridalen

90 PROSENT: 90 prosent av Oslos drikkevann kommer herfra. Å etablere Holsfjorden som ny reservevannkilde kan komme til å koste opp mot 15 milliarder kroner.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Bjørn-Inge Larsen sammen med Bent Høie

INGEN TVIL: Mattilsynet har loven på sin side når de kommer med drikkevannspålegg overfor Oslo, ifølge departementsråd Bjørn-Ingen Larsen. Her sammen med helseminister Bent Høie.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nå rykker Norges mektigste helsebyråkrat ut og sier at Mattilsynet er i sin fulle rett til å pålegge Oslo kommune å få en fullgod reservevannløsning på plass.

– Mattilsynet har oppgaven med å sikre at drikkevannsforsyningen faktisk leveres på riktig måte av kommunene. Det er hjemmel i lov for den jobben de nå gjør, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Femti år

Det var i januar NRK fortalte at Mattilsynet er lei av at Oslo kommune har utredet alternativer til Maridalsvannet i over femti år uten synlig resultat.

I den siste utredningen anbefaler kommunens egen fagetat, Vann- og avløpsetaten, Holsfjorden i Buskerud som ny, stor vannkilde. Utredningen har ligget i rådhuset i fire år, men er ennå ikke ferdig kvalitetssikret.

Derfor har Mattilsynet varslet at de vil pålegge kommunen å ha en fullgod reservevannløsning på plass innen 2028 og en forpliktende framdriftsplan innen 1. mars i år.

Mattilsynet vurderer at Oslo kommune ikke oppfyller kravet i Drikkevannsforskriftens § 11 om å levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold og å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

Mattilsynets varsel om vedtak

Tomt etter få timer

NRK har også fortalt om sjokkrapporten fra Beredskapsetaten i Oslo kommune som tegner nærmest et dommedagsbilde av en situasjon der Oslo går tom for vann.

Skulle Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg bli satt ut av spill, vil alle abonnenter innenfor Ring 3 miste vann og avløp etter få timer.

Etter tre måneder vil også de knappe vannkildene som leverer reservevann til resten av byen, være tomme.

Sår tvil

I sitt svar til Mattilsynet skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at byrådet jobber med å kvalitetssikre Holsfjorden-rapporten og ber om utsettelse til 1. oktober med å levere en foreløpig fremdriftsplan.

Men det er siste del av svaret som flere kilder vi har snakket med kaller oppsiktsvekkende:

  • «Det varslede pålegget oppfattes som inngripende for Oslo kommune. Mattilsynet begrunner dels vedtaket i formålsbetraktninger fremfor i klare hjemmelsbestemmelser. Oslo kommune er usikker på om Mattilsynet er riktig tilsynsorgan.»
  • «Vi ber om en nærmere redegjørelse for hjemmelsgrunnlaget som er lagt til grunn for vedtaket, og i hvilken grad det hjemler så inngripende tiltak som i det foreliggende varselet – der økonomiske konsekvenser er i en slik størrelsesorden.»
  • «Mattilsynet bes redegjøre for om lignende pålegg er gitt tidligere.»

Hjemmel i lov og forskrift

Mattilsynet vil ikke kommentere at byrådet sår tvil om hvorvidt de har noe de skal ha sagt før de har svart kommunen.

Helsedepartementet slår imidlertid fast at både Matloven og drikkevannsforskriften hjemler at Mattilsynet kan gi Oslo kommune pålegg om nødvendig reservevannforsyning.

Hva tenker du om at byrådet stiller spørsmål ved Mattilsynets myndighet?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg vil bare bekrefte at Mattilsynet har den myndigheten, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen.

Naturlig klargjøring

Oslo kommune tar over avfallsinnhentingen fra Veireno

SÅR TVIL: Lan Marie Nguyen Berg stiller spørsmål ved om Mattilsynet er rette myndighet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lan Marie Berg vil ikke la seg intervjue om uttalelsene fra Larsen før hun har fått svar fra Mattilsynet. Hun skriver følgende i en e-post.

– At vi har bedt om en klargjøring av de relevante lovhjemlene bak dette pålegget, mener jeg bare er naturlig i en så omfattende sak.

– Men som vi også skriver mye om til Mattilsynet, så jobber Oslo uavhengig av et eventuelt pålegg systematisk med å sikre vannforsyningen i Oslo, konstaterer Berg.